OT Logistics podpisało aneks do umowy dotyczącej nabycia 100 proc. akcji STK i 80 proc. walorów Kolei Bałtyckiej, firm specjalizujących się w kolejowych przewozach towarów. Na mocy zawartego porozumienia giełdowa spółka zgodziła się zapłacić 35,5 mln zł za przejecie STK. Pierwotnie kwotę transakcji ustalono na 29,7 mln zł. Bez zmian pozostała za to kwota nabycia Kolei Bałtyckiej wynosząca 3,4 mln zł. W efekcie koszt całej transakcji wzrósł z 33,3 mln zł do około 39 mln zł. Zaznaczono jednocześnie, że ostateczna cena może jeszcze ulec korekcie. Jako dzień zamknięcia transakcji strony ustaliły 28 grudnia 2016 r.

OT Logistics za nabywane papiery zapłaci w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. STK i Kolej Bałtycka należą dziś do STK Group. Podmiot ten nabędzie 637,5 tys. akcji OT Logistics po cenie emisyjnej wynoszącej 32 zł. W efekcie powinien za nie zapłacić 20,4 mln zł. Kwota ta zostanie potrącana z wierzytelnością za udziały dwóch firm kolejowych. Pozostałe należne STK Group pieniądze zapłacone będą w drodze potrącenia innych wierzytelności m.in. związanych ze sprzedażą nieruchomości. Akcje OT Logistics nabywane przez STK Group w części będą pochodzić z nowej emisji (577,5 tys. walorów serii D), a w części z puli papierów własnych giełdowej spółki. Te ostatnie firma zamierza nabyć do dnia zamknięcia transakcji. Po jej sfinalizowaniu STK Group będzie 5,3-proc. udziałowcem OT Logistics.