Spółka przewiduje modernizację dworców i zainteresowana jest pociągami wodorowymi.