Zarząd PKP Cargo zawarł 31 grudnia 2021 roku pięć umów przewozowych ze spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na przewóz koleją węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 19,4 mln ton. Zawarte umowy będą obowiązywać w okresie od początku 2022 roku do końca 2024 roku.Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich 3-letniego obowiązywania wynosi 619,06 mln zł netto tj. 761,44 mln zł brutto. 

O te kontrakty walczyło także konsorcjum DB Cargo i CTL, które ostatecznie zdobyło zamówienie wartości niemal 86 mln zł brutto na przewóz maksymalnie 3,34 mln ton do elektrowni Opole oraz wrocławskiej Kogeneracji (elektrociepłownia Czechnica).

Z danych spółki wynika, że przewozy węgla stanowią ponad jedną trzecią pracy przewozowej PKP Cargo. W 2020 roku praca przewozowa w transporcie węgla przekroczyła 8,6 mld tkm i była o blisko 4 mld tkm mniejsza niż w 2016 roku.