Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się 31 stycznia spotkanie Ministrów Infrastruktury Polski – Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Ołeksandra Kubrakowa w obecności Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakuba Kumocha oraz Szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka.

We wspólnym oświadczeniu strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski. Strona ukraińska do 4 lutego poinformuje stronę polską o konkretnym terminie wznowienia tranzytu kolejowego przez terytorium Ukrainy. 

Ukraina otrzyma znacznie więcej zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych z uwzględnieniem potrzeb polskich i ukraińskich przewoźników drogowych. Sprawa ta zostanie omówiona w ramach komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Do 5 lutego strony powinny ustalić datę posiedzenia komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, która ustali terminy przekazania oraz ilość dodatkowych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

Administracje Polski i Ukrainy opracują wspólny harmonogram znacznego podniesienia przepustowości polsko–ukraińskich drogowych przejść granicznych. Odpowiedni plan działań powinien być uzgodniony z udziałem przedstawicieli służb celnych, granicznych i innych służb Polski i Ukrainy nie później niż do końca lutego br.Podczas spotkania ministrowie obiecali przejrzeć punkty umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej między rządami Polski i Ukrainy w 1992 roku.