Teraz przedsiębiorcy muszą do 2 lutego przygotować systemy rozliczeniowe w firmach. Według nowych zasad będą rozliczane wynagrodzenia kierowców. Przewoźnicy żałują, że parlament odrzucił poprawkę umożliwiającą zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

Przedsiębiorcy mają mało czasu na przygotowanie się. – Myślę, że nie wyrobimy się z przygotowaniem. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzisiaj mieliśmy szkolenie z nowelizacji obu ustaw. Ponad stu przewoźników szkoliło się i oglądało, ale to jest jak z Nowym Ładem. Materia jest skomplikowana i musimy porządnie przygotować się, bo to poważna zmiana. Czarno to widzę te zmiany. Zadowoleni jesteśmy ze szkolenia ZMPD, ale to nie rozwiąże problemu. Gdy wchodził Nowy Ład firmy komputerowe przygotowały nowe programy, które już są nieaktualne, bo tyle się zmieniło – porównuje Adam Jędrych z firmy Renex. 

W Polsce blisko 40 tyś. przedsiębiorstwa wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe. Zatrudniają ponad 360 tyś. kierowców.