Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i zmianie innych ustaw została przyjęta przez Sejm. Parlament odrzucił poprawkę "abolicyjną", umożliwiającą zwolnienie z odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców, którzy skorygują swoje rozliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

Reszta poprawek wprowadzonych przez Senat została przyjęta, w tym:  

- zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazy eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,

- wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych. 

- usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenie zasad i warunków przewozu drogowego nakładanych głównie na przedsiębiorców

- przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy. 

Po podpisie przez Prezydenta RP i szybkiej publikacji, pierwsze jej przepisy (faktyczna likwidacja podróży służbowej) zaczną obowiązywać od 2 lutego br. Większość zapisów znowelizowanych ustaw zacznie obowiązywać po miesiącu od ogłoszenia.