Od miesiąca pełnił obowiązki prezesa zarządu, wcześniej był członkiem zarządu i dyrektorem handlowym spółki. Od 1 czerwca wiceprezesem będzie Marcel Kalinowski. 

Adam Pawlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, z dyplomem EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Polregio od 2017 roku, jest również członkiem Rady Nadzorczej Torpol S.A. oraz członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 - 2017 związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie odpowiadał m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.  

Czytaj więcej

Dwa lata czekania na lokomotywę

Marcel Klinowski to ekspert w zakresie transportu kolejowego i komunikacji inwestycyjnej, od 2018 roku zaangażowany w realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego na poziomie administracji rządowej i spółki CPK. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie polityki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i dużych projektów infrastrukturalnych. Jest członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Fundacji Projektów Obywatelskich. 

Poprzedni prezes, Artur Martyniuk, sprawował funkcję od 22 maja 2020 roku. W ubiegłym roku pociągi Polregio przewiozły prawie 90 mln pasażerów, najwięcej ze wszystkich przewoźników działających w Polsce. W styczniu 2023 roku spółka podpisała umowy ramowe na dostawę nawet 200 nowych pojazdów, których dostaw spodziewa się w latach 2025-2026. Jeżeli Komisja Europejska odblokuje fundusze KPO, pojazdy sukcesywnie trafią do 15 województw.