Polska ubiega się w UE o blisko pół mld euro na drogi

Chodzi o pieniądze na wybudowanie drogi Via Carpatia przy granicy ze Słowacją.

Publikacja: 08.09.2021 13:00

Stan budowy dróg na Podkarpaciu. Odcinki czerwone są w realizacji, zielone w przetargu, a niebieskie

Stan budowy dróg na Podkarpaciu. Odcinki czerwone są w realizacji, zielone w przetargu, a niebieskie w przygotowaniu.

Foto: GDDKiA

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister transportu i budownictwa Słowacji Andrej Doležal podpisali 8 września list intencyjny dotyczący wspólnego polsko-słowackiego wniosku aplikacyjnego do CEF w ramach naboru 2021 roku, obejmującego odcinek transgraniczny Via Carpatia. 

Wniosek ma obejmować po stronie polskiej:

-      budowę odc. Miejsce Piastowe – Dukla, ok. 10 km,

-      budowę odc. Dukla – Barwinek, ok. 18 km.

Wartość to ok. 440 mln euro, z tego planowane do uzyskania dofinansowanie to ok. 240 mln euro (VAT jest kosztem niekwalifikowanym).

Po stronie słowackiej wniosek będzie obejmował dokumentację techniczną dla przygranicznego odcinka granica – Hunkovce, ok. 8 km.

Koordynatorem wniosku będzie strona polska (GDDKiA).

Na lata 2021-2027 Unia przygotowała instrument finansowy „Łącząc Europę” CEF 2.0, z którego Polsce ma przypaść 2,9 mld euro (w latach 2014-2020 było to 4,14 mld euro). Pierwszy konkurs z nowego CEF ma zostać ogłoszony we wrześniu br. 

Via Carpatia biegnie z Polski dalej na południe, od granicy ze Słowacją i przez Węgry do granicy z Rumunią. W przebiegu na terytorium Węgier: Tornyosnémeti – Miszkolc – Debreczyn – granica z Rumunią trasa liczy 229 km. Cały węgierski odcinek jest na ukończeniu. W 2007 roku został oddany do użytkowania 110-kilometrowy odcinek autostrad M30 i M35 prowadzący od Miszkolca do Debreczyna. W styczniu 2018 r. otwarto obwodnicę Debreczyna. Odcinek autostrady M4 od Debreczyna do węgiersko-rumuńskiego przejścia granicznego (w kierunku Oradei) został oddany do użytku w 2020 roku. W styczniu 2018 r. otwarto 1,8 km odcinek autostrady M30 przy granicy ze Słowacją. 

Trwają prace budowlane 65-kilometrowego odcinka autostrady M30 Tornyosnémeti – Miszkolc, łączącego Węgry ze Słowacją. Planowane ukończenie budowy ostatniego odcinka to IV kwartał 2021 rok (dokładny termin zostanie wkrótce podany przez Węgry).

Via Carpatia (S19) jest odpowiednikiem drogi S3 w zachodniej części Polski. Ponieważ łączy kraje nadbałtyckie z południem Europy budzi protesty na Wybrzeżu. Krytycy zarzucają, że budowana w Polsce dogra ułatwi ekspansję portom litewskim. 

Drogowy
Autostrada A2 do granicy z Białorusią już projektowana
Przewozy
Na horyzoncie potężne inwestycje drogowe
Przewozy
Ponad 60 mld zł na utrzymanie i przebudowy dróg
Przewozy
Modny intermodal, czyli tiry nie chcą wjechać na tory
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Czy będą subwencje na wymianę tachografów?