Ponad 60 mld zł na utrzymanie i przebudowy dróg

Do 2030 roku rząd planuje zmodernizować większość dróg krajowych i dostosować do ruchu ciężkiego.

Publikacja: 18.08.2021 09:53

Ponad 60 mld zł na utrzymanie i przebudowy dróg

Foto: Fot. GDDkiA

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku będzie kosztował 63,6 mld zł, w tym 29,15 mld zł pochłonie utrzymanie dróg i remonty, zaś na inwestycje trafi reszta funduszy. Od 2011 roku GDDKiA wydała na remonty i utrzymanie dróg krajowych 23,7 mld zł, z czego ponad 18 mld zł przypada na 280 kompleksowych przebudów. Roczne kwoty wzrosły z 2-3 mld zł na początku przebudów do 5 mld zł obecnie. Pod koniec trzeciej dekady wieku wydatki sięgną 8-9 mld zł rocznie.

Główne cele

Program zakłada przebudowę 2500 km dróg krajowych i doprowadzenie do 60-procentowego udziału dróg krajowych dostosowanych do nacisku 11,5 t/oś w sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA.

Czytaj więcej w: ITD domaga się bezpiecznych miejsc do kontroli

Wśród planowanych do realizacji zadań związanych z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś odcinków dróg najbardziej uczęszczanych i zdegradowanych należy wymienić:

DK 46 na odc. Nysa – Pakosławice (lata realizacji prac przygotowawczych 2018 – 2022, lata realizacji robót budowlanych 2022 – 2024),

DK 63 Łuków – granica województwa lubelskiego i mazowieckiego (lata realizacji prac przygotowawczych 2016 – 2022, lata realizacji robót budowlanych 2022 – 2024),

DK 22 Zblewo – Starogard Gdański (lata realizacji prac przygotowawczych 2019 – 2023, lata realizacji robót budowlanych 2023 – 2024),

DK 74 Horyszów – Hrubieszów – Zosin (lata realizacji prac przygotowawczych 2018 – 2023, lata realizacji robót budowlanych 2023 – 2025),

DK 22 na odc. Fiszewo – Elbląg (lata realizacji prac przygotowawczych 2018 – 2023, lata realizacji robót budowlanych 2023 – 2025),

DK 62 na odc. Płock – Wyszogród (lata realizacji prac przygotowawczych 2017 – 2024, lata realizacji robót budowlanych 2024 – 2025),

DK 16 Augustów – Głęboki Bród (lata realizacji prac przygotowawczych 2020 – 2025, lata realizacji robót budowlanych 2025 – 2027),

DK 28 Nowy Sącz – granica województwa małopolskiego i podkarpackiego (lata realizacji prac przygotowawczych 2020 – 2024, lata realizacji robót budowlanych 2024 – 2028).

Konieczne inwestycje

Na koniec 2020 roku sieć dróg krajowych liczyła 19 477 km, z tego połowa, bo ponad 9,7 tys. km dróg krajowych nie jest dostosowanych do nośności 11,5 t/oś. Drogi budowane przed przystąpieniem Polski do UE przystosowane są do przenoszenia ruchu o naciskach 10 lub 8 ton na oś. W rezultacie następuje degradacja i systematyczne pogarszanie parametrów technicznych infrastruktury drogowej pomimo licznych inwestycji. Niszczenie potęgowane jest przez rosnące obciążenie infrastruktury ruchem drogowym.

Coroczny Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych wskazuje, że na koniec 2020 roku, na poziomie pożądanym znajdowało się 59,6% dróg krajowych, co odpowiada prawie 13,3 tys. km dróg, a w stosunku do 2019 roku zanotowano spadek o 2,1 pp. Dalsze 2,6% to odcinki o długości ponad 560 km w trakcie remontów lub przebudów, których zakończenie przewidywane jest nie wcześniej niż w 2021 roku.

Czytaj więcej w: Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

Prawie 38% długości sieci znajduje się na poziomie ostrzegawczym i krytycznym, to ponad 8,4 tys. km odcinków dróg krajowych. Małopolska jedynym województwem, w którym w stanie niezadowalającym i złym znajduje się łącznie ponad połowa sieci dróg krajowych (odpowiednio 40,3% i 17,1%).

Cel główny Programu obejmuje zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych, dostosowanych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

Wyrok TSUE

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie z 24 września 2019 roku zakładające, że łączna długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce wyniesie około 7 980 km, w tym około 2 100 km autostrad.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w naszym kraju dopuszczone zostały do ruchu pojazdy o nacisku pojedynczej osi 11,5 t. Od 1 stycznia 2011 roku Polska była zobligowana do dopuszczenia pojazdów w międzynarodowym ruchu drogowym o nacisku pojedynczej osi 11,5 t na głównych drogach tranzytowych.

Czytaj więcej w: Ponad miliard złotych miesięcznie na drogi

Drogi dostosowane technicznie do najwyższych obciążeń 11,5 t/oś to w większości nowe odcinki autostrad i dróg ekspresowych, realizowane głownie przy współudziale finansowania środków unijnych.

Ze względu na protesty przewoźników, na znacznej części sieci Ministerstwo Transportu dopuściło ciężki ruch ciężarowy o nacisku do 11,5 t/oś pomimo braku technicznego przystosowania jezdni do takich obciążeń.

Na niektórych odcinkach słabszych dróg krajowych administracja wymagała od przewoźników zezwoleń na korzystanie z niektórych dróg publicznych dla ciężkiego ruchu ciężarowego o nacisku do 11,5 t/oś, choć są to pojazdy normatywne w UE.

Czytaj więcej w: Kilometr drogi coraz tańszy

Przewoźnicy doprowadzili do zaskarżenia przez KE tej sytuacji do Trybunału Sprawiedliwości. Po wyroku TSUE z 21 marca 2019 roku ustawa z 13 marca 2021 roku zezwoliła na swobodne poruszanie się pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po drogach publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Ustawa jednak pozwoliła samorządom na wprowadzanie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężkich.

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku będzie kosztował 63,6 mld zł, w tym 29,15 mld zł pochłonie utrzymanie dróg i remonty, zaś na inwestycje trafi reszta funduszy. Od 2011 roku GDDKiA wydała na remonty i utrzymanie dróg krajowych 23,7 mld zł, z czego ponad 18 mld zł przypada na 280 kompleksowych przebudów. Roczne kwoty wzrosły z 2-3 mld zł na początku przebudów do 5 mld zł obecnie. Pod koniec trzeciej dekady wieku wydatki sięgną 8-9 mld zł rocznie.

Pozostało 90% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej