Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę

Unia lepiej połączy drogami Ukrainę i Mołdowę dzięki włączeniu korytarzy transportowych do tych krajów do sieci bazowej TEN-T.

Publikacja: 12.12.2022 10:06

Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę

Foto: GDDKiA

Do 2030 roku powstanie większość odcinków Via Carpathia. – To transportowy kręgosłup krajów Trójmorza – wyjaśnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o drogę przebiegającą od krajów nadbałtyckich przez Polskę, Słowację, Węgry przez Rumunię i Bułgarię po Grecję. Odnogi tej trasy połączą z krajami Unii Ukrainę i Mołdowę. – Wpisanie drogi do sieci TEN-T oznacza zmianę strategicznego myślenia UE o rozwoju infrastruktury w tej części Europy. Przez pierwsze lata musieliśmy unijnym politykom tłumaczyć o co nam chodzi i gdzie tę drogę chcemy budować – opisuje minister Adamczyk. – Wielokrotnie rozmawiałem z komisarz UE ds. transportu p. Violetą Bulc na temat rewizji sieci TEN-T pod kątem wpisania do sieci bazowej drogi Via Carpathia – dodaje minister. W rezultacie w niedawnym głosowaniu na Radzie za włączeniem drogi do sieci bazowej byli jednogłośnie wszyscy ministrowie transportu. 

Czytaj więcej

Niepewna koniunktura gospodarcza odbija się na wynikach sieci drobnicowych

Minister obiecuje, że w Polsce Via Carpathia powstanie do 2026 roku. – Nowy szlak ułatwi wymianę handlową, ma znaczenie rozwojowe i wojskowe. Lepiej skomunikowana Europa Środkowo-Wschodnia to Europa zasobniejsze i bezpieczniejsza – tłumaczy Adamczyk. 

Podkreśla, że Polska już otrzymała z puli przeznaczonej na sieć bazową TEN-T 1,5 mld zł na realizację odcinka Dukla-Barwinek, a Słowacy na przygotowanie dokumentacji 70-killemtrowego odcinka od granicy z Polską. 

Popularyzacja tematu Via Carpathii prowadzona była nie tylko w Komisji Europejskiej i wśród rządów. W Parlamencie Europejskim temat wprowadzał w obieg debaty poseł Tomasz Poręba. – Trasa mogła zostać włączona do TEN-T wcześniej. – Już w marcu 2011 roku złożyłem interpelację w sprawie włączenia Via Carpathia do sieci bazowej TEN-T. Nikt o tej drodze nie słyszał, a komisarze dopiero na mapach, które im przedstawiałem poznawali jej przebieg. Konieczne było przebudowanie myślenia w UE. Do tej pory budowało się drogi z zachodu na wschód, a my chcieliśmy z północy na południe – przypomina europoseł. 

Jednak w tym samym roku KE opublikowała propozycję legislacyjną w sprawie TEN-T, która nie uwzględniała Via Carpathia na całej długości i rozszerzenie TEN-T z 2013 roku nie objęło tej drogi. – W 2014 roku Komisja Petycji PE po raz pierwszy rozpatrywała petycję polskich obywateli podkreślającą znaczenie dróg S-8 i S-19 dla wzrostu gospodarczego i rozwoju Polski wschodniej i krajów sąsiednich. Jednak przeciwko omówieniu tej inwestycji przeciwko głosowali posłowie: Pitera, Wałęsa i Ziejka – wymienia Poręba. 

Czytaj więcej

Pierwszy krok ku logistyce bez papieru

Dopiero w październiku 2016 roku po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie Parlament Europejski uznał konieczność budowy szlaku Via Carpathia. Poręba zaznacza, że wojna przyspieszyła i przedefiniowała spojrzenie na korytarze transportowe UE. – Naszym celem jest połączenie Polski i Ukrainy drogą na Kijów – dodaje Poręba. 

Znalazły się pieniądze (i wola) na budowę normalnotorowych połączeń krajów nadbałtyckich z Polską. Tamtejsi ministrowie dostrzegli znaczenie posiadania sieci kolejowej niezależnej od Białorusi. Taką możliwość daje Rail Baltica, której budowa jest najbardziej zaawansowana w Polsce. 

Unia będzie współfinansować budowę normalnotorowych połączeń z Ukrainą, na które zdecydowani są także Ukraińcy. Taka linia sięgnie Kijowa. 

Drogowy
Przewoźnicy zmuszeni są naprawiać starszy tabor, ponieważ brakuje nowego
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Drogowy
Białorusini skasują jadących do nich przewoźników na 40 mln euro
Szynowy
Pociągi pojadą na wyższe napięcie
Elektromobilność
Pierwsze w Polsce ładowarki dużej mocy dla ciężarówek staną w połowie roku
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Elektromobilność
W przyszłym roku pojawią się chłodnie zasilane słońcem