Pół miliarda na walkę z zimą na drogach

GDDKiA powraca do przetargów, w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Publikacja: 14.12.2021 20:08

Pół miliarda na walkę z zimą na drogach

Foto: GDDKiA

Tegoroczna zima może kosztować GDDKiA pół mld zł. Dyrekcja przygotowuje się, że w tym roku zużytych może zostać 500 tys. ton soli drogowej, 3,4 tys. ton chlorku wapnia i 31 tys. ton materiałów uszorstniających. 

W sezonie 2021/2022 będzie utrzymywana w okresie zimowym w standardzie I 5,1 tys. km, w standardzie II 11,2 tys. km, w standardzie III 2,1 tys. km i w standardzie IV 2,8 tys. km. 

GDDKiA podlicza, że poprzedni sezon zimowy (2020/2021), pod względem prac z zakresu zimowego utrzymania dróg (ZUD), był jednym z najbardziej wymagających w ostatnich latach. W walkę ze śniegiem, gołoledzią i marznącymi opadami zaangażowanych było 2261 sztuk sprzętu. Ich celem było nie tylko odśnieżanie dróg, ale również przeciwdziałanie śliskości. Generalna wykorzystała też prawie 500 tys. ton soli drogowej. Koszt ZUD w ubiegłym sezonie wyniósł 481 mln zł. 

GDDKiA utrzymuje ponad 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. 

W tym roku GDDKiA powraca do przetargów utrzymaniowych w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert. Okazało się bowiem, że kryteria pozacenowe nie spełniają swojej roli. 

W 15 postępowaniach przetargowych rozstrzygniętych w 2019 r. złożono 53 oferty, z czego tylko dwóch oferentów w kryterium „kwalifikacje zawodowe” nie otrzymało maksymalnej liczby punktów. W kolejnym roku, w 6 postępowaniach przetargowych, w których zostało złożonych 35 ofert, tylko jeden oferent nie otrzymał maksymalnej punktacji w kryterium „doświadczenie kierownika utrzymania”. Podobnie było w przypadku postępowań rozstrzygniętych w tym roku. W 11 przetargach złożone zostały 64 oferty, ale tylko 7 oferentów nie otrzymało maksymalnej liczby punktów w kryterium dotyczącym kwalifikacji zawodowych. W pozostałych przypadkach oferenci otrzymywali maksymalną punktację w każdym kryterium pozacenowym. 

GDDKiA zdecydowała się na przeprowadzenie pilotażowych postępowań, w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert. Do pilotażu wytypowane zostało postępowanie na całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2022-2026 oraz dwa kolejne, które Dyrekcja ogłosi jeszcze w tym roku. 

Tegoroczna zima może kosztować GDDKiA pół mld zł. Dyrekcja przygotowuje się, że w tym roku zużytych może zostać 500 tys. ton soli drogowej, 3,4 tys. ton chlorku wapnia i 31 tys. ton materiałów uszorstniających. 

W sezonie 2021/2022 będzie utrzymywana w okresie zimowym w standardzie I 5,1 tys. km, w standardzie II 11,2 tys. km, w standardzie III 2,1 tys. km i w standardzie IV 2,8 tys. km. 

Pozostało 83% artykułu
Drogowy
Czy Girteka zmiecie polską konkurencję?
Drogowy
Ukraina wystąpi z pozwem przeciw Polsce
Elektromobilność
Węglik krzemu obroni przed wysokimi cenami prądu
Drogowy
Uwaga na kontrole płatności myta
Drogowy
Firmy transportowe wydzierają sobie samochody
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?