Pół miliarda na walkę z zimą na drogach

GDDKiA powraca do przetargów, w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Publikacja: 14.12.2021 20:08

Pół miliarda na walkę z zimą na drogach

Foto: GDDKiA

Tegoroczna zima może kosztować GDDKiA pół mld zł. Dyrekcja przygotowuje się, że w tym roku zużytych może zostać 500 tys. ton soli drogowej, 3,4 tys. ton chlorku wapnia i 31 tys. ton materiałów uszorstniających. 

W sezonie 2021/2022 będzie utrzymywana w okresie zimowym w standardzie I 5,1 tys. km, w standardzie II 11,2 tys. km, w standardzie III 2,1 tys. km i w standardzie IV 2,8 tys. km. 

GDDKiA podlicza, że poprzedni sezon zimowy (2020/2021), pod względem prac z zakresu zimowego utrzymania dróg (ZUD), był jednym z najbardziej wymagających w ostatnich latach. W walkę ze śniegiem, gołoledzią i marznącymi opadami zaangażowanych było 2261 sztuk sprzętu. Ich celem było nie tylko odśnieżanie dróg, ale również przeciwdziałanie śliskości. Generalna wykorzystała też prawie 500 tys. ton soli drogowej. Koszt ZUD w ubiegłym sezonie wyniósł 481 mln zł. 

GDDKiA utrzymuje ponad 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. 

W tym roku GDDKiA powraca do przetargów utrzymaniowych w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert. Okazało się bowiem, że kryteria pozacenowe nie spełniają swojej roli. 

W 15 postępowaniach przetargowych rozstrzygniętych w 2019 r. złożono 53 oferty, z czego tylko dwóch oferentów w kryterium „kwalifikacje zawodowe” nie otrzymało maksymalnej liczby punktów. W kolejnym roku, w 6 postępowaniach przetargowych, w których zostało złożonych 35 ofert, tylko jeden oferent nie otrzymał maksymalnej punktacji w kryterium „doświadczenie kierownika utrzymania”. Podobnie było w przypadku postępowań rozstrzygniętych w tym roku. W 11 przetargach złożone zostały 64 oferty, ale tylko 7 oferentów nie otrzymało maksymalnej liczby punktów w kryterium dotyczącym kwalifikacji zawodowych. W pozostałych przypadkach oferenci otrzymywali maksymalną punktację w każdym kryterium pozacenowym. 

GDDKiA zdecydowała się na przeprowadzenie pilotażowych postępowań, w których cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert. Do pilotażu wytypowane zostało postępowanie na całoroczne utrzymanie dróg krajowych województwa małopolskiego w latach 2022-2026 oraz dwa kolejne, które Dyrekcja ogłosi jeszcze w tym roku. 

Tegoroczna zima może kosztować GDDKiA pół mld zł. Dyrekcja przygotowuje się, że w tym roku zużytych może zostać 500 tys. ton soli drogowej, 3,4 tys. ton chlorku wapnia i 31 tys. ton materiałów uszorstniających. 

W sezonie 2021/2022 będzie utrzymywana w okresie zimowym w standardzie I 5,1 tys. km, w standardzie II 11,2 tys. km, w standardzie III 2,1 tys. km i w standardzie IV 2,8 tys. km. 

Pozostało 83% artykułu
Drogowy
Czy Girteka zmiecie polską konkurencję?
Drogowy
Ukraina wystąpi z pozwem przeciw Polsce
Elektromobilność
Węglik krzemu obroni przed wysokimi cenami prądu
Drogowy
Uwaga na kontrole płatności myta
Drogowy
Firmy transportowe wydzierają sobie samochody
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy