Przedsiębiorcy zwrócili blisko 163 tys. urządzeń pokładowych nieczynnego systemu viaTOLL. Administracja przyznaje, że najwięcej wniosków o zwrot o zwrot kaucji za urządzenie lub salda napłynęło we wrześniu (28 744). 

KAS zaznacza, że od 1 października 2021 roku do wniosku o zwrot kaucji za urządzenia OBU wystarczyło dołączenie zdjęcia OBU z widocznym numerem seryjnym tego urządzenia. 

Czytaj więcej

Z Polski na Zachód koleją. CFL multimodal wie jak to zorganizować

Od momentu wygaszenia systemu viaTOLL do 21 października 2022 roku KAS zwrócił z tytułu kaucji ponad 16,6 mln zł, z tytułu sald 16,2 mln zł, z tytułu zabezpieczeń 0,9 mln zł. 

Wielu przedsiębiorców nie skorzystało z otwartej przez rok możliwości zwrotu kaucji za urządzenie oraz wycofania pieniędzy na koncie e-Toll. KAS podlicza, że na 21 października 2022 roku wartość środków finansowych viaTOLL pozostałych do zwrotu użytkownikom wynosi:

- z tytułu kaucji 157,3 mln zł

- z tytułu sald 147 mln zł

- z tytułu zabezpieczeń 3,8 mln zł

Razem to 308,1 mln zł, które pozostało na koncie KAS. Administracja przypomina, że termin na zwrot środków z tytułu kaucji oraz sald z systemu viaTOLL wynosi 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez użytkownika