Ukraińskie zboże na gigalinerach

Litwini proponują przewozy ukraińskiego zboża do swoich portów za pomocą spotykanych w Skandynawii zestawów.

Publikacja: 09.08.2023 12:13

Ukraińskie zboże na gigalinerach

Foto: Scania

W lipcu 2023 r. Rosja ogłosiła decyzję o zakończeniu Black Sea Grain Initiative, co na nowo roznieciło wizję globalnego kryzysu żywnościowego. Grupa robocza Bałtyckiego Korytarza Solidarności Komisji Europejskiej (KE) rozważa transport ukraińskiego zboża konwojami ciężarowymi. 

Zdaniem Jurgisa Adomavičiusa, założyciela międzynarodowej agencji celnej Bunasta, by przyśpieszyć rozwiązanie tej sytuacji trzeba rozważyć zastosowanie uproszczeń w gwarancjach celno-podatkowych, przeniesienie procesu sprawdzania żywności na teren odbiorcy towaru, zastosowanie cyfrowych dokumentów tranzytowych i jednolitych procedur, a także spójnej strategii wykorzystującej nowoczesne technologie. 

Czytaj więcej

Handel internetowy odradza się szybciej niż przypuszczano

Związek Litewskich Przewoźników (LVS) zaproponował utworzenie korytarza transportowego z Ukrainy przez Polskę do portu w Kłajpedzie. LVS przekonuje, że rozwiązanie byłoby długoterminowe, ponieważ port może przeładować do miliona ton zboża miesięcznie. 

Przedstawiciele LSV uważają, że transport takich dużych potoków powinien odbywać się w sposób jak najbardziej ekonomiczny i proponują zastosowanie w tym celu długich zestawów, mających 25,25 m, kursujących na wyznaczonych przez administrację zainteresowanych krajów trasach. 

Dwa takie zestawy zabiorą tyle ładunku co trzy zwyczajne tiry. Spedytorzy od lat zabiegają o dopuszczenie do ruchu na wybranych trasach tego typu zestawów. Ministerstwo Infrastruktury i zarządcy dróg są jednak niechętni temu rozwiązaniu, które jest w użyciu m.in. w Skandynawii, Czechach, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. W Skandynawii używane są nawet 32-metrowe zestawy (na zdjęciu).  

Przeprowadzone kilka lat temu próby zastosowania długiego zestawu (25,25 m) do obsługi polskich fabryk Volkswagena dały pozytywne rezultaty: samochody nie zagrażały innym użytkownikom dróg, bez przeszkód korzystały z autostrad i dróg wojewódzkich oraz powiatowych, mieściły się także na parkingach i pod magazynami. 

W lipcu 2023 r. Rosja ogłosiła decyzję o zakończeniu Black Sea Grain Initiative, co na nowo roznieciło wizję globalnego kryzysu żywnościowego. Grupa robocza Bałtyckiego Korytarza Solidarności Komisji Europejskiej (KE) rozważa transport ukraińskiego zboża konwojami ciężarowymi. 

Zdaniem Jurgisa Adomavičiusa, założyciela międzynarodowej agencji celnej Bunasta, by przyśpieszyć rozwiązanie tej sytuacji trzeba rozważyć zastosowanie uproszczeń w gwarancjach celno-podatkowych, przeniesienie procesu sprawdzania żywności na teren odbiorcy towaru, zastosowanie cyfrowych dokumentów tranzytowych i jednolitych procedur, a także spójnej strategii wykorzystującej nowoczesne technologie. 

Drogowy
Zmotoryzowanych czeka blokada na DK 25
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Drogowy
Rejestracje ciężarówek mogą odbić jesienią
Drogowy
Sankcje uderzyły w Białorusinów. Potężne kolejki na granicy z Polską
Drogowy
Czy przewoźników czeka fala pożarów ciężarówek?
Drogowy
Fatalne wieści z rynku naczep