Czy Poczta Polska doczeka rekompensaty?

Powolne procedury KE oddalają wypłatę rekompensaty dla Poczty Polskiej i zagrażają płynności finansowej spółki.

Publikacja: 08.01.2024 08:34

Czy Poczta Polska doczeka rekompensaty?

Foto: materiały prasowe

Adwokat Mateusz Chołodecki z Kancelarii Adwokackiej adw. dr Mateusz Chołodecki ostrzega, że sytuacja Poczty Polskiej jest dramatyczna. – Powodów takiego stanu jest kilka. To przede wszystkim ogromna utrata udziałów na zyskownym rynku KEP, brak reform i ta prosta, czyli nie otrzymanie zwrotu z tytułu starty na usługach powszechnych. To też dysfunkcjonalność systemu, że operatora musi latami oczekiwać na zwrot. To bardzo utrudnia zarządzanie finansami – podkreśla Chołodecki.

Powolne procedury

Wniosek notyfikujący w KE pomoc publiczną dla Poczty Polskiej złożyły UOKiK i MAP. – Udzielenie pomocy publicznej dla Poczty Polskiej za świadczenie usług powszechnych zostało zgłoszone KE w dniu 2 grudnia 2022 r. Komisja dotychczas nie zakończyła swojego postępowania i nie wydała decyzji. Aktualnie władze polskie prowadzą wymianę korespondencji z Komisją w tej sprawie – wyjaśnia Agnieszka Majchrzak z Departamentu Komunikacji UOKiK. 

Czytaj więcej

Morze Czerwone pełne łez nadawców

Dodaje, że 22 listopada 2023 roku Komisja przekazała do UOKiK tzw. „comfort letter”. – Zawiera on wstępną ocenę notyfikowanej pomocy w zakresie jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. „Comfort letter” nie jest decyzją Komisji Europejskiej, zaś postępowanie jest w trakcie – podkreśla Majchrzak. 

Przyznaje, że UOKiK nie jest w stanie ocenić, kiedy KE zakończy swoje postępowanie i wyda decyzję. – Przykładowo, postepowanie KE w sprawie rekompensaty dla francuskiej poczty (SA.100746 - Service d’intérêt économique général – Aide d’État à La Poste en contrepartie du service universel postal au titre des années 2021 – 2025), które zostało wszczęte 22 listopada 2021 roku – zakończyło się decyzją KE wydaną 7 grudnia 2023 roku – porównuje przedstawicielka UOKiK. 

Chołodecki przypomina, że podobnie było z Telekomunikacją Polską (dzisiejszy Orange) i świadczeniem tych usług na rynku telekomunikacyjnym. Procedura trwała latami. Chołodecki od jakiegoś czasu ostrzega przed scenariuszem czeskim, czyli nagłą koniecznością szybkiego podziału przedsiębiorstwa. W Czechach spowodowała ją niewypłacalność Czeskiej Poczty. – Jeżeli w najbliższych miesiącach rządzący nie przyjmą jakieś strategii, w mojej ocenie polegającej na dość radykalnej zmianie, to zmierzamy do katastrofalnego rozwiązania czeskiego – alarmuje Chołodecki.   

Jaka wysokość rekompensaty?

Zgodnie z ustawą prawo pocztowe to Urząd Komunikacji Elektronicznej ustala sumę rekompensaty jaką ma otrzymać Poczta Polska. Art. 112 ustawy Prawo pocztowe mówi, jeżeli operator wyznaczony ubiega się o finansowanie, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych, wniosek o uruchomienie finansowania kosztu netto. – Zgodnie z naszą wiedzą, sposób wyliczania należnego kosztu netto oraz straty ze świadczenia usługi powszechnej wynikać ma, co do zasady, z przepisów ustawy Prawo pocztowe, również za lata 2021 i 2022 – zaznacza rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski. 

Czytaj więcej

Protest na polsko-ukraińskiej granicy nadal trwa

Przypomina, że przedstawiane przez Pocztę Polską sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej oraz wyliczenia kosztu netto są weryfikowane przez niezależnego audytora i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. – Będący przedmiotem weryfikacji mechanizm obliczania kosztu netto nie uległ zmianie na przestrzeni lat, w stosunku do mechanizmu zaakceptowanego decyzją Komisji z dnia 26.11.2015 w sprawie pomocy państwa SA.38869 – Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015. Obecna notyfikacja obejmuje lata 2021-2025. Wstępna zgoda Komisji objęła lata 2021 i 2022. Finalna Decyzja Komisji obejmować będzie również lata 2023-2025 – opisuje rzecznik Poczty Polskiej.

Z informacji zawartych w „comfort letter” wynika, że maksymalny budżet notyfikowanej pomocy na 2022 r. to 593 miliony złotych.

Adwokat Mateusz Chołodecki z Kancelarii Adwokackiej adw. dr Mateusz Chołodecki ostrzega, że sytuacja Poczty Polskiej jest dramatyczna. – Powodów takiego stanu jest kilka. To przede wszystkim ogromna utrata udziałów na zyskownym rynku KEP, brak reform i ta prosta, czyli nie otrzymanie zwrotu z tytułu starty na usługach powszechnych. To też dysfunkcjonalność systemu, że operatora musi latami oczekiwać na zwrot. To bardzo utrudnia zarządzanie finansami – podkreśla Chołodecki.

Pozostało 89% artykułu
Firmy
Producenci konkurują z logistykami
Firmy
LPP: z rynku odzieżowego na logistyczny
Firmy
Czeski miliarder przejmuje brytyjską pocztę
Firmy
Kultura szczupłego zarządzania
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Firmy
Kamień milowy InPost w Wielkiej Brytanii
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą