Ministerstwo Infrastruktury proponuje zezwolenia dla przewoźników ukraińskich

W nowelizowanej ustawie o transporcie drogowym rząd zamierza także doprecyzować rolę pośredników i ukrócić łańcuszek zleceniodawców w transporcie drogowym.

Publikacja: 05.12.2023 21:08

Ministerstwo Infrastruktury proponuje zezwolenia dla przewoźników ukraińskich

Foto: GITD

Pod obrady Rady Ministrów trafi w najbliższych dniach przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który zakłada „uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw transportu” na wykonywanie „przewozu dwustronnego pomiędzy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium Ukrainy lub tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w Ukrainie”.

Zezwolenia miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, zawartej w Lyonie w dniu 29 czerwca 2022 roku. 

MI proponuje, że „zezwolenie, będzie udzielane na okres nieprzekraczający danego roku kalendarzowego”. Resort przesłał projekt 5 grudnia i w najbliższych dniach zostanie rozpatrzony. Jeżeli uzyska akceptację Rady Ministrów, trafi do sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Czytaj więcej

Nowe przejście graniczne z Ukrainą już pracuje

Nie jest jednak pewne, że sejmowa większość poprze projekt, ponieważ znajdzie się na kursie kolizyjnym z Komisją Europejską. Komisarz transportu KE Adina Valean kategorycznie stwierdziła, że nie ma mowy o powrocie do zezwoleń. 

Innym palącym problemem branży jest uregulowanie pośrednictwa, spedycji i nadawania ładunków w transporcie drogowym. Będą mogły zlecać wykonanie przewozów jedynie podmiotom uprawnionym do wykonywania takiego przewozu, czyli posiadającym odpowiednie zezwolenie oraz licencję. 

Zleceniodawca „będzie obowiązany do sprawdzenia posiadania przez przewoźnika drogowego, któremu zamierza zlecić przewóz drogowy, wymaganych dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy”. MI zaznacza, że projekt ustawy przewiduje jednocześnie nowe sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych za niestosowanie się do wprowadzonych obowiązków. 

Przewoźnicy od lat zabiegają o ochronę przed pośrednikami, którzy - jak uważają przedstawiciele firm transportowych - zabierają większość marży. 

Krajowe
Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników
Krajowe
Czy rząd wyda czasowy zakaz rejestracji firm transportowych?
Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży