Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz przyznaje, że sytuacja jest wyjątkowa. – Najbardziej dotknięte branże to turystyczna, transportowa, hotelowa i restauracyjna. Dwie ostatnie zanotowały w tydzień spadki po 40-50 proc. – podaje przykład minister Emilewicz.

Podkreśliła, że celem jest dostarczyć w pierwszych tygodniach kryzysu instrumenty pozwalające firmom utrzymać płynność finansową. – Chcemy aby branża transportowa także po wirusie zachowała mocną pozycję na europejskim rynku – podkreśla minister Emilewicz.

Czytaj więcej w: http://Ministerstwo Rozwoju wie jak pomóc przedsiębiorcom

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznacza, że spotkanie z przedsiębiorcami 13 marca oraz poniedziałek 16 marca (liczy na nadsyłanie uwag i wniosków) będą traktowane jako konsultacje społeczne. W przyszłym tygodniu projekt ustawy trafi do Sejmu, który na posiedzeniu 25 marca może ją przyjąć, aby od 1 kwietnia weszła w życie.

Ułatwienia podatkowe

Rząd przewiduje umożliwienie odsunięcia w czasie (bez opłat prolongacyjnych) płatności ZUS. Podobne rozwiązanie dotyczące PIT, CIT i VAT pozwalające rozłożyć w czasie płatności podatków, będą oferowane z ulgami adekwatnymi do trudności.

Minister Emilewicz przypomniała, że prezydent 12 marca spotkał się z sektorem bankowym, który zgodził się automatycznie wznawiać kredyty obrotowe bez badania zdolności kredytowej. – Potrzebne są zmiany w prawie bankowym które przygotujemy w przyszłym tygodniu – obiecuje minister.

Czytaj więcej w: http://Unijna pomoc dla przedsiębiorców

Prezes BGK Włodzimierz Kocoń wyjaśnił, że pomoc de minimis zostanie zwiększona z 200 tys. do 500 tys. euro, podobnie jak limitu gwarancji z 60 do 80 proc. udzielonego limitu. Zmiana wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, ale minister Emilewicz  ma nadzieję, że wystarczy na to jeden dzień, podobnie jak w przypadku Danii.

Emilewicz podkreśla, że nie chce pasażerów na gapę. – Pomoc nie będzie dostępna dla firm o stałych kłopotach od wielu lat. Wstępnie założyliśmy, że pomoc będzie adresowane do podmiotów o ustabilizowanej sytuacji finansowej w 2019 roku, które zanotowały spadek przychodów w 2020 roku – zaznacza minister.

Daniny na raty

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska wskazała, że jej służby już korzystają z istniejących rozwiązań prawnych pozwalających udzielić przedsiębiorcom ulg. Przypomniała, że wdrożenie nowego JPK zostaje przełożone z 1 kwietnia na 1 lipca. Resort wyjaśnia, że KAS umożliwi także rozliczanie straty wstecz, czyli tegoroczna strata będzie możliwa do odliczenia od podatku.

Czytaj więcej w: http://Przewoźnicy domagają się zwrotu części akcyzy

Dyrektor Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ireneusz Baranowski przypomina, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dostępny jest dla  przedsiębiorców, których obroty spadły powyżej 15 proc.

Wiceminister Infrastruktury Weber Rafał poinformował, że wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego tworzy przepisy znoszące kary za zawieszenie regularnych przewozów pasażerskich, o ile wcześniej zostały zgłoszone.

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek wskazuje, że prolongaty podatków, czy składek ZUS wymagają oceny, analizy. – To wąskie gardło, aby w tym momencie oceniać każdą sprawę z osobna. Potrzebny byłby tryb automatyczny, bo w urzędach nie ma mocy przerobowych, aby przetworzyć taką liczbę petentów. Można post factum zarzucić naciągania. Ale automat wydaje się zasadny – dodaje Buczek.