Odpowiedzi padną 31 sierpnia 2023 r. w trakcie dorocznego SPOTKANIA LIDERÓW BRANŻY TSL. Wydarzenie – już po raz piąty - organizowane jest przez dziennik „Rzeczpospolita” & branżowy serwis logistyka.rp.pl.Zapraszamy właścicieli i prezesów firm biorących udział w Rankingu TSL 2023, ale także tych działających na tym rynku. Dyrektorów odpowiedzialnych za łańcuch dostaw, powierzchnie magazynowe, floty czy rozwój biznesu, a także cenionych ekspertów.Dyskusje, które będą pierwszą częścią SPOTKANIA LIDERÓW BRANŻY TSL, nakreślą najważniejsze wyzwania, przed jakim stanie branża w najbliższej przyszłości. Będziemy rozmawiać o budowie infrastruktury w regionie państw Trójmorza, a także o konkurencji między portami na Bałtyku i Adriatyku, dyskutować będziemy również m.in. o kobietach w branży logistycznej oraz popycie na zielone magazyny. Ukoronowaniem dnia będzie uroczysta gala „Rzeczpospolita TSL Awards”. Nagrodzimy firmy, do których należał ostatni rok, które wywarły największy wpływ na rynku i które wspierały rozwój całej branży. Dowiemy się również, kto przez najbliższych 12 miesięcy będzie posługiwał się tytułem Człowiek Roku Branży TSL. 

SPOTKANIE LIDERÓW BRANŻY TSL – 31 sierpnia 2023 r., czwartek, godzina 16.30