Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie

Prezydent Ukrainy podpisał ustawę mobilizacyjną, która wejdzie w życie 16 maja 2024 roku.

Publikacja: 17.04.2024 06:48

Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie

Foto: DAF Trucks

Państwowe przedsiębiorstwo „Dokument” uniemożliwiło od 15 kwietnia uzyskanie dokumentów m.in. paszportu w „żywej kolejce” wprowadzając wyłącznie elektroniczną rezerwację wizyty. – Niestety nie jest ona w stanie obsłużyć ilości chętnych złożyć wniosek o wydanie paszportu – zaznacza specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w Contrain Andrij Arkaniuk

Skutki ustawy dla przemysłu

Ustawa o mobilizacji może zwiększyć niedobór kierowców. Arkaniuk przypomina, że brak ważnego paszportu skutkuje między innymi brakiem możliwości legalnego podróżowania do innych krajów, narażenie się na karę grzywny wynikającą z przepisów ustawy o cudzoziemcach, utrudnienia w przedłużeniu legalnego pobytu w Polsce i/lub pracy.  

Czytaj więcej

Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy

Arkaniuk nie spostrzega zaniepokojenia wśród pracodawców. – Być może wynika ono z niewiedzy, natomiast wśród pracowników jest ono widoczne. Ustawa wprowadza jako warunek uzyskania paszportu podanie danych. Skutki ustawy nie tyle dotkną przemysł, ile wpłyną na liczbę obywateli Ukrainy. Obywatele niechętnie będą podawać swoje dane w obawie przed ich późniejszym wykorzystaniem przez państwo dla doręczenia wezwania do stawienia się w TCK, narażając się tym samym na brak możliwości uzyskania paszportu - dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa. Obywatele ukraińscy będą uzyskiwać drugie obywatelstwo i tracić w coraz większym stopniu więzi z Ukrainą, a więc liczba chętnych do powrotu z biegiem czasu będzie się zmniejszać – uważa Arkaniuk. 

Ustawa, główne punkty

Ustawa o mobilizacji obliguje wszystkich obywateli Ukrainy, którzy są zobowiązani do pełnienia służby wojskowej do aktualizacji w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy:

- adresu zamieszkania,

- numeru telefonu,

- adresu e-mail,

- innych danych osobowych.

Dotyczy ona zarówno tych, którzy są na Ukrainie jak i tych, którzy wyjechali poza granice Ukrainy. 

Czytaj więcej

Nabrzmiewa sytuacja w kolejce w Koroszczynie

Zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, a mieszkający za granicą będą mogli udostępnić dane w następujący sposób:

- za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail lub oficjalnego numeru telefonu w TCK i właściwym dla miejsca rejestracji ewidencji wojskowej;

- za pośrednictwem elektronicznego konta poborowego, wojskowego, rezerwisty (jeśli takie posiadają).

Arkaniuk podkreśla, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy mieszkają za granicą, nie będą mogli uzyskać usług konsularnych (w szczególności wyrobić paszportu), jeśli nie zaktualizują danych wojskowo - ewidencyjnych w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy. Po tym okresie świadczenie takich usług (konsularnych) będzie możliwe tylko pod warunkiem jednoczesnej aktualizacji tych danych. 

Państwowe przedsiębiorstwo „Dokument” uniemożliwiło od 15 kwietnia uzyskanie dokumentów m.in. paszportu w „żywej kolejce” wprowadzając wyłącznie elektroniczną rezerwację wizyty. – Niestety nie jest ona w stanie obsłużyć ilości chętnych złożyć wniosek o wydanie paszportu – zaznacza specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w Contrain Andrij Arkaniuk

Skutki ustawy dla przemysłu

Pozostało 88% artykułu
Praca w logistyce
Ukraina ściąga mężczyzn w wieku poborowym
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy
Praca w logistyce
Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną
Praca w logistyce
InPost wzmacnia kadry
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o niższe składki na ZUS
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?