Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy

Pakiet Mobilności przygniótł przewoźników, którzy domagają się zmniejszenia danin od wynagrodzeń kierowców.

Publikacja: 16.04.2024 10:00

Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy

Foto: Mercedes-Benz Truck

Sygnatariusze Forum Transportu Drogowego zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury z apelem o podjęcie prac nad nowelizacją przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Chodzi o zmianę zasad naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla kierowców w ruchu międzynarodowym, czyli wprowadzenie możliwości jej obniżenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. 

Duże wzrosty wynagrodzeń

Z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Transportu Drogowego wynika, że 2023 roku wynagrodzenia kierowców ciężarówek wzrosły w stosunku do 2022 roku o 16,8 proc. (licząc średnią) lub o 20 proc. (porównując medianę). Dwie trzecie ankietowanych kierowców wskazało, że zarabia powyżej 7 tys. zł netto, a blisko jedna czwarta, że powyżej 9 tys. zł. 

Czytaj więcej

Co z ładowarkami dla ciężarówek?

Powodem tak dużej dynamiki jest kilka. Jednym z czynników jest rosnąca płaca minimalna. PITD przypomina, że w 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3 010,00 zł brutto, a 1 stycznia 2023 r. wzrosła do 3 490,00 zł. Ponadto 2023 był pierwszym rokiem, w którym minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło dwukrotnie – od 1 lipca 2023 r. wynosiło bowiem 3 600,00 zł. Oprócz minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. zmianie uległo również przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. W 2022 r. wyniosło 6 346,15 zł, podczas gdy w 2023 r. było to 7 155,48 zł brutto. 

Na dodatek 2023 rok przyniósł szereg zmian w zakresie sposobu ustalania i naliczania wynagrodzeń w branży transportowej. Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnego wynagrodzenia, a także wprowadzenie przepisów dotyczących delegowania kierowców w transporcie drogowym istotnie wpłynęły na rozliczanie wynagrodzeń kierowców. W szczególności tych pracujących na terytorium innego kraju Unii Europejskiej. 

Wprowadzenie ustawą z dnia 28.07.2023 r., obowiązującą od 19.08.2023 r., przepisów dotyczących delegowania kierowców w transporcie drogowym. Ustawa ta, będąca kolejnym etapem wdrożenia Pakietu Mobilności, rozszerzyła zakres świadczeń, które można odliczyć od podstawy składek na ubezpieczenia społeczne. 

Kroki w dobrym kierunku

Przed zmianami możliwe było odliczenie określonej w przepisach wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podroży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu. Z zastrzeżeniem, że tak określony miesięczny przychód tych osób, stanowi podstawę wymiaru składek i nie jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia. Od 19.08.2023 r. kierowca, który wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych i osiąga miesięczny przychód wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, od podstawy składki na ubezpieczenie społeczne może odliczyć równowartość kwoty 60,00 euro za każdy dzień pobytu za granicą. Tak ustalony przychód nie może być jednak niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne można odliczyć równowartość́ poniesionych przez kierowcę kosztów noclegu, korzystania z urządzeń sanitarnych czy innych udokumentowanych wydatków. 

Czytaj więcej

Naczepy sprzedają się wolniej na całym świecie

Raport PITD zaznacza, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia otrzymane przez kierowcę z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą. Dodatkowo podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie został objęty zwrot kosztów noclegu kierowcy, podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu, czy też innych udokumentowanych, niezbędnych wydatków.

Sygnatariusze Forum Transportu Drogowego zwrócili się do Ministerstwa Infrastruktury z apelem o podjęcie prac nad nowelizacją przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. Chodzi o zmianę zasad naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla kierowców w ruchu międzynarodowym, czyli wprowadzenie możliwości jej obniżenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. 

Duże wzrosty wynagrodzeń

Pozostało 89% artykułu
Praca w logistyce
Ukraina ściąga mężczyzn w wieku poborowym
Praca w logistyce
Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie
Praca w logistyce
Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną
Praca w logistyce
InPost wzmacnia kadry
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o niższe składki na ZUS
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?