Kontrolowana przez OT Logistics firma C.Hartwig Gdynia, krajowy i międzynarodowy operator spedycyjny, połączyła się z Sealand Logistics, swoją spółką zależną, specjalizującą się w międzynarodowej spedycji kontenerowej. Fuzja nastąpiła poprzez przeniesienie całego majątku oraz praw Sealand Logistics na C.Hartwig Gdynia.

Jej celem jest usprawnienie obsługi klientów korzystających dotychczas z usług obu spedytorów i uproszczenie struktury grupy OT Logistics. Nowy podmiot będzie działał pod nazwą C.Hartwig Gdynia. Ma jednocześnie kontynuować dotychczasową działalność Sealand Logistics, umacniając swoją pozycję jednego z liderów polskiego rynku morskich przewozów kontenerowych i multimodalnych. Zespół przejmowanej spółki dołączy do zespołu C.Hartwig Gdynia i będzie wspólnie oferował klientom dotychczasowe usługi.

Według OT Logistics, dzięki fuzji obu firm, będzie można dostarczać klientom bardziej konkurencyjne rozwiązania. Klienci C.Hartwig Gdynia zyskają dodatkowe możliwości w transporcie towarów, w szczególności w spedycji kontenerowej. Dla dotychczasowych klientów Sealand Logistics połączenie obu podmiotów oznacza znaczne poszerzenie wachlarza oferowanych usług, gdyż C.Hartwig Gdynia ma specjalistyczny dział spedycji targowej, ponad 7 tys. mkw. powierzchni magazynowych oraz dział transportu drogowego, realizujący usługi w oparciu o własną flotę samochodową. Podmiot ten posiada też firmy zależne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

C.Hartwig Gdynia, podpisał warunkową umowę nabycia Sealand Logistics w maju 2016 r. Cenę za 100 proc. udziałów określono wówczas na minimum 51 mln zł.