Bat na nieuczciwych przewoźników

Stowarzyszenie Euro Controle Route zamienia się w ECR EUWT aby skuteczniej kontrolować transport drogowy.

Publikacja: 22.10.2019 13:26

Bat na nieuczciwych przewoźników

Foto: logistyka.rp.pl

W ramach unijnego Komitetu Regionów Europejskiej Współpracy Terytorialnej powstanie ECR EUWT. European Controle Route Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej otrzyma osobowość prawną. Dobrowolne stowarzyszenie inspekcji transportu drogowego krajów unijnych znalazło wsparcie w Komitecie Regionów. Politykom chodzi o zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, która w UE sięga 25 tys. rocznie.

Nowe ciało będzie finansowane ze składek członkowskich i rozpocznie działalność w połowie przyszłego roku. Komitet Regionów zapewni fundusze na projekty zwiększające efektywność inspekcji. ECR EUWT może zrzeszać inspekcje z krajów unijnych oraz krajów trzecich, w tym Szwajcarii i EFTA.

Nowa organizacja ma przygotować ujednolicenie reguł kontroli, wypracować nowe metody, pozwalające na wzrost efektywności pracy inspektorów. W Europie jest 11 tys. funkcjonariuszy inspekcji transportu drogowego, którzy mają do skontrolowania 8 mln pojazdów.

Od 7 listopada 2019 roku łączna liczba kontroli w roku kalendarzowym ma obejmować 5 proc. łącznej liczby pojazdów podlegających kontroli zarejestrowanych na terytorium danego kraju.

Jednym z zadań wzmocnionej organizacji będzie ocena stosowania nowych technologii w kontrolach drogowych oraz ujednolicenie interpretacji prawa. Tak jak dotychczas przeprowadzane będą wspólne treningi inspektorów.

ECR funkcjonuje od 1999 roku; zrzesza inspekcje z 14 państw, a inspekcje z dwóch krajów mają status obserwatora. Od 1 lipca 2019 roku roczną prezydencję objęła Polska. – Chcielibyśmy, aby do ECR należały inspekcje z wszystkich krajów członkowskich – stwierdza prezydent ECR Urszula Nowinowską. Rozmowy już toczą się z Maltą i Łotwą.

Jeden z założycieli ECR i General Delegate ECR Gerard Schipper wspomina, że założenie ECR stało się konieczne, gdy 1 lipca 1998 roku UE zezwoliła na wykonywanie kabotażu. – Transport drogowy jest międzynarodowy i taka też powinna być kontrola – podkreśla Schipper.

W ramach unijnego Komitetu Regionów Europejskiej Współpracy Terytorialnej powstanie ECR EUWT. European Controle Route Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej otrzyma osobowość prawną. Dobrowolne stowarzyszenie inspekcji transportu drogowego krajów unijnych znalazło wsparcie w Komitecie Regionów. Politykom chodzi o zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, która w UE sięga 25 tys. rocznie.

Nowe ciało będzie finansowane ze składek członkowskich i rozpocznie działalność w połowie przyszłego roku. Komitet Regionów zapewni fundusze na projekty zwiększające efektywność inspekcji. ECR EUWT może zrzeszać inspekcje z krajów unijnych oraz krajów trzecich, w tym Szwajcarii i EFTA.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?