O krok bliżej do autonomicznych aut

Ruszyła kolejna stacja próbna sieci 5G, tym razem w Instytucie Łączności. Docelowo nowa sieć umożliwi ruch pojazdów autonomicznych.

Publikacja: 04.02.2020 21:07

O krok bliżej do autonomicznych aut

Foto: Daimler Trucks testuje autonomiczne ciężarówki na niemieckich drogach publicznych.

Na początku lutego rozpoczęła pracę stacja bazowa sieci 5G w siedzibie Instytutu Łączności – PIB w warszawskim Miedzeszynie. To efekt współpracy Instytutu z firmami Orange Polska i Ericsson. Instalacja pozwoli na testy nowej sieci komórkowej, w tym próby komunikacji z dronami.

Drony i drogi

Urządzenia stacji bazowej 5G zostały umieszczone na maszcie antenowym w siedzibie Instytutu Łączności. Zastosowano w niej 2 anteny Ericsson AIR 6488 Massive MIMO. Jedna z anten obsługuje standardowy sektor (120 stopni) przeznaczony do typowej komunikacji bezprzewodowej, działa w trybie Non-Standalone. Drugą skierowano w górę dla lepszej komunikacji z dronami. Anteny pracują na testowym paśmie częstotliwości 3,4-3,6 GHz udostępnionym Orange przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Instalacja 5G na terenie Instytutu Łączności to dziesiąta stacja bazowa 5G Orange działająca w Warszawie i zarazem poszerzenie testów rozpoczętych przez operatora we wrześniu 2019 roku.

Orange Polska prowadzi największe w Polsce testy sieci 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz. 20 stacji bazowych w Warszawie i Lublinie pozwala sprawdzać zachowanie sieci w warunkach miejskich i przygotować firmę do komercyjnego wdrożenia. Pilotaż i wdrożenie sieci 5G w Polsce przeprowadzi Łódź, co rekomendował Minister Cyfryzacji.

Czytaj więcej w: Cyfrowy transport

Nowa sieć pozwoli na zwiększenie efektywności transportu oraz zastosowanie pojazdów autonomicznych. Strategia „5G dla Polski” zakłada pokrycie siecią 5G w 2025 roku określonego minimum siatki dróg publicznych, wynikających z ustaleń procesu rzymskiego. Drogi te w Polsce obejmują autostrady A2 i A1, oraz całość lub część dróg ekspresowych S3, S7, S8 i S61.

Samo objęcie dróg sygnałem 5G nie oznacza automatycznie wprowadzenia autonomicznych pojazdów. Przemysł samochodowy przyznaje, że autostrady mogą być objęte jako pierwsze pozwoleniem na autonomiczną jazdę, jednak nie wykluczone, że będzie się ona odbywać na wyłączonym dla tego ruchu pasie.

Strategia „5G dla Polski” określa działania oraz środki dla wdrożenia najpóźniej do 2025 roku sieci 5G w Polsce w sposób efektywny kosztowo.

""

Badawcza stacja bazowa sieci 5G uruchomiona w Instytucie Łączności w Miedzeszynie. Fot. Instytut Łączności

logistyka.rp.pl

Internet Rzeczy

Sieć 5G pozwoli na wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) m.in. w transporcie. Według International Data Corporation, wartość inwestycji IoT w wyniosła w Polsce w 2014 roku 2 mld dol., natomiast do 2020 roku wydatki na Internet Rzeczy będą w Polsce sięgały 5,4 mld dol.

Komisja Europejska szacuje, że korzyści z wprowadzenia 5G w czterech kluczowych sektorach przemysłu (przemysł samochodowy, zdrowie, transport i energia) mogą osiągnąć 114 miliardów euro rocznie.

""

Autonomiczne pojazdy (jak Volvo Vera) testowane są na terenach zamkniętych, jak terminale kontenerowe. Fot. Volvo

logistyka.rp.pl

Wśród najważniejszych korzyści, jakich można oczekiwać po pełnej implementacji rozwiązań 5G, wymienić należy przede wszystkim:

  • Szybkość transmisji sięgająca 20 Gb/s w łączu w dół i 10 Gb/s w łączu w górę w przypadku wykorzystania pasma EHF (ang. Extremely High Frequency)
  • Szybkość transmisji rzędu dziesiątek Mb/s przypadająca na dziesiątki tysięcy użytkowników,
  • Szybkość transmisji danych rzędu 100 Mb/s dla obszarów metropolitalnych,
  • Szybkość transmisji rzędu 1 Gb/s dla każdego pracownika na tym samym piętrze biura,
  • Większa pojemność sieci – do 10 tys. razy większa niż obecnie (a w warunkach laboratoryjnych nawet 30 tys. razy większa),
  • Nawet 1000-krotny wzrost wolumenu danych przypadających na jednostkowy obszar geograficzny, osiągający wartość docelową rzędu 10 Mb/s/m2 (w przypadku hotspota w warunkach wewnątrzbudynkowych),
  • Maksymalna mobilność: 500 km/h.

Wiele zastosowań i projektów

Instytut Łączności jest zaangażowany w prace nad 5G już od kilku lat. W 2017 roku został koordynatorem Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski” zainicjowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jest partnerem w projekcie „5G@PL: Wdrażanie sieci 5G w gospodarce polskiej”, którego celem jest uaktualnienie i wprowadzenie w życie polityki regulacyjnej i inwestycyjnej dotyczącej sieci 5G. Instytut uczestniczy również w projekcie „5G DRON”, badającym komunikację z dronami z użyciem sieci nowej generacji.

Od 2015 roku Ericsson zainstalował już ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G, które czekają̨ na zdalne uruchomienie. Spora cześć z tych stacji znajduje się w Polsce. W Polsce Ericsson ogłosił działania 5G live z trzema operatorami. W maju uruchomi także badawczą sieć 5G na Politechnice Łódzkiej.

W Polsce wdrożono czwartą na świecie sieć LTE. Była to jednocześnie pierwsza na świecie sieć LTE1800.

Na początku lutego rozpoczęła pracę stacja bazowa sieci 5G w siedzibie Instytutu Łączności – PIB w warszawskim Miedzeszynie. To efekt współpracy Instytutu z firmami Orange Polska i Ericsson. Instalacja pozwoli na testy nowej sieci komórkowej, w tym próby komunikacji z dronami.

Drony i drogi

Pozostało 94% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu