Na wniosek Straży Granicznej GDDKiA wyraziła zgodę na czasowe dopuszczenie ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony na odcinku DK16 od przejścia granicznego w Ogrodnikach do Augustowa. Decyzja po pozwoli na odciążenie przejścia granicznego w Budzisku na DK8 i łatwiejszy wjazd do Polski.

Przejście graniczne w Ogrodnikach będzie otwarte dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Kierunek odwrotny (wyjazd z Polski na Litwę) nie będzie możliwy. Nadal obowiązuje tam ograniczenie tonażowe do 7,5 tony.

Czytaj więcej w: Rwą się łańcuchy dostaw

Z uwagi na stan techniczny drogi, słabą konstrukcję nawierzchni niedostosowanej do przenoszenia ruchu samochodów ciężarowych, zgoda została wydana na okres 48 godzin (z możliwością wydłużenia tego okresu). GDDKiA zaznacza, że będzie monitorować stan nawierzchni.

Czytaj więcej w: Międzynarodowy transport potyka się o granice

Generalna Dyrekcja zwróciła się do Policji o nadzór tego odcinka DK16 po udostępnieniu go dla samochodów ciężarowych. Dotychczas mogły się po nim poruszać pojazdy o masie nieprzekraczającej 7,5 tony, a jezdnia ma szerokość 6 metrów.