Podstawowe prace budowlano-montażowe w terminalu w Małaszewiczach wykona „Transbet” z Białej Podlaskiej. Umowa przewiduje przebudowę placu składowego i przeładunkowego, przedłużenie placu B wraz z instalacją odwodnienia, wydłużenie torów do 680 m, przeniesienie rozjazdu, przeniesienie hali celno-garażowej oraz stacji trafo, a także budowę parkingu.

Firma Cargotec Finland dostarczy terminalowi suwnicę kołową, a Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” z Poznania ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych. Terminal wzbogaci się także o kolejny reachstacker do przeładunku kontenerów, który wyprodukuje Zeppelin Polska.

Czytaj więcej w: Kontenery z Chin ratują PKP Cargo

Inwestycja w Małaszewiczach będzie realizowana w tym i przyszłym roku, a planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Zadanie to otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 12,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (o czym PKP Cargo informowało w 2018 roku), gdyż zakładane efekty inwestycji wpłyną pozytywnie na działalność spółki w segmencie multimodalnym.

– Dzięki temu projektowi inwestycyjnemu znacznie usprawnimy proces obsługi pociągów intermodalnych i podniesiemy zdolności przeładunkowe Małaszewicz – mówi Jacek Rutkowski, prezes PKP Cargo Terminale. – To ma ogromne znaczenie dla podniesienia konkurencyjności Małaszewicz na Nowym Jedwabnym Szlaku, ale pośrednio pozytywnie wpłynie także na obsługę pociągów masowych – dodaje Jacek Rutkowski.

Czytaj więcej w: Sławków przygotowuje się na pociągi z Chin

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz podkreśla, że Grupa PKP Cargo koncentruje się na inwestycjach w segment intermodalny. – Dostrzegamy coraz większe znacznie transportu multimodalnego w polskiej i europejskiej gospodarce, rynek potrzebuje nowoczesnych rozwiązań logistycznych i dlatego musimy podnosić nasze zdolności operacyjne w zakresie nie tylko przewozu, ale i obsługi ładunków w terminalach – wyjaśnia prezes Warsewicz.

Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą dla Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku.