UOKiK przeciw opłacie manipulacyjnej DCT

Urząd wystąpił z inicjatywą nowelizacji prawa, aby stawki dostępu do bocznicy portowej mógł kontrolować UTK.

Publikacja: 20.07.2020 22:01

UOKiK przeciw opłacie manipulacyjnej DCT

Foto: logistyka.rp.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opinii z 10 lipca uznał wprowadzenie ryczałtowej opłaty manipulacyjnej dla przewoźników kolejowych za „dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz tych podmiotów”.

UOKiK uznał za zasadne „podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe – niezależnie od sposobu świadczenia tychże usług, dlatego też Prezes Urzędu wystąpił do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie nowelizacji obowiązujących rozwiązań prawnych polegającej na ewentualnej zmianie przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich i wprowadzeniu regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z tego rodzaju elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty”.

Czytaj więcej w: W Małaszewiczach przeładunki kontenerów z Chin biją rekordy

Nowelizacja pozwoliłaby DCT pobierać opłatę za dostęp do infrastruktury kolejowej, a nadzór nad stawkami sprawowałby Urząd Transportu Kolejowego.

Opinia UOKiK to kolejna odsłona sporu między przewoźnikami kolejowymi i Terminalem Głębokowodnym DCT. Szacunkowe roczne koszty operatorów intermodalnych ponoszone z tytułu „opłaty manipulacyjnej” kształtują się na poziomie 3,5 mln euro, czyli 16 mln zł.

Czytaj więcej w: Operatorzy intermodalni nie chcą terminalowego dyktatu

– Działania DCT Gdańsk oraz „opłata manipulacyjna” w obecnej formie, w sposób jednoznaczny dyskryminuje transport kolejowy względem transportu drogowego – podkreśla przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Przeciw opłacie protestują pod patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki firmy oraz instytucje działające w branży intermodalnej i logistycznej m.in. PCC Intermodal, Loconi Intermodal Solutions, CTL Logistics, Q4Rail, Captrain, NTQ Intermodal, Lotos Kolej, ATC Cargo, Omega Pilzno, Savino Del Bene Poland oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

DCT wskazuje, że podobne opłaty pobierane są w innych obiektach kolejowych, zarówno tych obsługiwanych przez terminale kontenerowe, jak i obsługiwanych przez władze portowe. Ponadto kolej odbiera 35 proc. portowych kontenerów z DCT, 25 proc. z BCT w Gdyni i 18 proc. z GCT, także w Gdyni.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opinii z 10 lipca uznał wprowadzenie ryczałtowej opłaty manipulacyjnej dla przewoźników kolejowych za „dokonane bez związku z faktycznie ponoszonymi kosztami, na rzecz tych podmiotów”.

UOKiK uznał za zasadne „podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych, których celem byłoby zrównanie warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów świadczących usługi transportowe – niezależnie od sposobu świadczenia tychże usług, dlatego też Prezes Urzędu wystąpił do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rozważenie nowelizacji obowiązujących rozwiązań prawnych polegającej na ewentualnej zmianie przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich i wprowadzeniu regulacji umożliwiającej pobieranie opłat za korzystanie z tego rodzaju elementów infrastruktury portowej wraz z określeniem algorytmu jej obliczania i górnej granicy takiej opłaty”.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach