Kilometr drogi coraz tańszy

Tegoroczne koszty budowy kilometra dróg ekspresowych i autostrad są niższe niż w 2020 roku.

Publikacja: 12.05.2021 10:17

Kilometr drogi coraz tańszy

Foto: Fot. Łukasz Jóźwiak

W tym roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio 71,3 proc.) kosztorysów GDDKiA. W roku ubiegłym rozrzut był większy, od 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości założeń inwestora.

Czytaj więcej w: Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

O ostatecznym wyborze decyduje dokładna ocena przesłanych ofert, a także rzetelne wyjaśnienia pod kątem rażąco niskiej ceny. W 2021 roku GDDKiA dwukrotnie podpisała umowy na realizację odcinków z wykonawcami, których oferta pod względem ceny była w zestawieniu otwartych ofert na drugim miejscu. Dotyczy to odcinków S19 – Kuźnica – Sokółka Północ w woj. podlaskim oraz Lublin Rudnik – Lubartów Północ w woj. lubelskim. Na pierwszy z tych odcinków, o długości ok. 15,8 km, nasz kosztorys opiewał na ok. 832 mln zł, najniższa oferta na ok. 449 mln zł (54 proc. wartości kosztorysu), a wybrana oferta na 526,2 mln zł, co daje średnią za kilometr ok. 33,3 mln zł. Dla drugiego z odcinków, o długości ok. 23 km, kosztorys wynosił ok. 1,1 mld zł, najniższa oferta to ok. 663,6 mln zł (ok. 60 proc. kosztorysu), a wybrana ok. 835,7 mln zł, co dało średnią cenę 1 km na poziomie 36,3 mln zł.

Tańsze autostrady

O ile w 2020 roku koszt budowy 1 km autostrady A2 wynosił od 41,4 do 44,8 mln zł, to w podpisanych w tym roku umowach wartości wynoszą od 29,3 do 41,2 mln zł za 1 km. W przypadku przebudowy południowej jezdni i dostosowania obecnej DK18 do parametrów autostrady koszt 1 km zmniejszył się z ok. 15,9 do 11,4 mln zł.

""

Rar. GDDKiA

logistyka.rp.pl

Spośród podpisanych w tym roku umów na budowę dróg ekspresowych najwyższy średni koszt budowy 1 km jest na odcinku S6 Chwaszczyno – Żukowo, blisko 44 mln zł. Koszt budowy tego ponad 16-kilometrowego odcinka to ponad 715 mln zł. Z kolei ok. 30,5 mln zł wyniesie koszt budowy 1 km S7 pomiędzy Miechowem i Szczepanowicami. To krótki odcinek, o długości ok. 5,3 km i wartości robót blisko 162,4 mln zł.

Dla dróg klasy GP średnia wartość jednego kilometra wyniosła ok. 26,7 mln zł w 2020 roku, a obecnie ok. 14,6 mln zł. Przypomnijmy, że to głównie jednojezdniowe drogi. Wyjątkiem są dwie inwestycje, na które umowy GDDKiA podpisała w 2020 roku, a przyczyniły się do wzrostu średniej wartości 1 km.

Czytaj więcej w: Koniec z wwożeniem do Polski śmieci

Chodzi o dwujezdniową obwodnicę Oświęcimia na DK44 o długości ok. 9 km i wartości umowy 467,7 km (średnio ok. 51,7 mln za 1 km) oraz o dwujezdniowy tzw. łącznik brzeski na DK75 o długości 3 km i wartości ok. 98,3 mln zł (1 km ok. 32,8 mln zł.).

Porównując ostatnie trzy lata, cena za kilometr autostrady w 2018 roku była najwyższa. Na przykład w 2018 roku podpisana została umowa na budowę odcinka A1 Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego o długości 7 km za kwotę prawie 340 mln zł, co w przeliczeniu na kilometr daje 48 mln zł. W tym samym roku GDDKiA podpisała także umowę na budowę odcinka A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem o długości 16,7 km. W tym przypadku koszt 1 km wyniósł 34,3 mln zł.

Węzły i geologia

Na koszt powstania drogi, od planu do realizacji, mają wpływ m.in. klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi.

Czytaj więcej w: Drobnicowy boom w Europie Środkowo-Wschodniej

Rekordową cenę ma obwodnica Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km, do 161,7 mln zł. W 2019 roku Generalna podpisała umowę na jej budowę. Odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych.

GDDKiA zauważa, że średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnic ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach.

W tym roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio 71,3 proc.) kosztorysów GDDKiA. W roku ubiegłym rozrzut był większy, od 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości założeń inwestora.

Czytaj więcej w: Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

Pozostało 93% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej