Kilometr drogi coraz tańszy

Tegoroczne koszty budowy kilometra dróg ekspresowych i autostrad są niższe niż w 2020 roku.

Publikacja: 12.05.2021 10:17

Kilometr drogi coraz tańszy

Foto: Fot. Łukasz Jóźwiak

W tym roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio 71,3 proc.) kosztorysów GDDKiA. W roku ubiegłym rozrzut był większy, od 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości założeń inwestora.

Czytaj więcej w: Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

O ostatecznym wyborze decyduje dokładna ocena przesłanych ofert, a także rzetelne wyjaśnienia pod kątem rażąco niskiej ceny. W 2021 roku GDDKiA dwukrotnie podpisała umowy na realizację odcinków z wykonawcami, których oferta pod względem ceny była w zestawieniu otwartych ofert na drugim miejscu. Dotyczy to odcinków S19 – Kuźnica – Sokółka Północ w woj. podlaskim oraz Lublin Rudnik – Lubartów Północ w woj. lubelskim. Na pierwszy z tych odcinków, o długości ok. 15,8 km, nasz kosztorys opiewał na ok. 832 mln zł, najniższa oferta na ok. 449 mln zł (54 proc. wartości kosztorysu), a wybrana oferta na 526,2 mln zł, co daje średnią za kilometr ok. 33,3 mln zł. Dla drugiego z odcinków, o długości ok. 23 km, kosztorys wynosił ok. 1,1 mld zł, najniższa oferta to ok. 663,6 mln zł (ok. 60 proc. kosztorysu), a wybrana ok. 835,7 mln zł, co dało średnią cenę 1 km na poziomie 36,3 mln zł.

Tańsze autostrady

O ile w 2020 roku koszt budowy 1 km autostrady A2 wynosił od 41,4 do 44,8 mln zł, to w podpisanych w tym roku umowach wartości wynoszą od 29,3 do 41,2 mln zł za 1 km. W przypadku przebudowy południowej jezdni i dostosowania obecnej DK18 do parametrów autostrady koszt 1 km zmniejszył się z ok. 15,9 do 11,4 mln zł.

""

Rar. GDDKiA

logistyka.rp.pl

Spośród podpisanych w tym roku umów na budowę dróg ekspresowych najwyższy średni koszt budowy 1 km jest na odcinku S6 Chwaszczyno – Żukowo, blisko 44 mln zł. Koszt budowy tego ponad 16-kilometrowego odcinka to ponad 715 mln zł. Z kolei ok. 30,5 mln zł wyniesie koszt budowy 1 km S7 pomiędzy Miechowem i Szczepanowicami. To krótki odcinek, o długości ok. 5,3 km i wartości robót blisko 162,4 mln zł.

Dla dróg klasy GP średnia wartość jednego kilometra wyniosła ok. 26,7 mln zł w 2020 roku, a obecnie ok. 14,6 mln zł. Przypomnijmy, że to głównie jednojezdniowe drogi. Wyjątkiem są dwie inwestycje, na które umowy GDDKiA podpisała w 2020 roku, a przyczyniły się do wzrostu średniej wartości 1 km.

Czytaj więcej w: Koniec z wwożeniem do Polski śmieci

Chodzi o dwujezdniową obwodnicę Oświęcimia na DK44 o długości ok. 9 km i wartości umowy 467,7 km (średnio ok. 51,7 mln za 1 km) oraz o dwujezdniowy tzw. łącznik brzeski na DK75 o długości 3 km i wartości ok. 98,3 mln zł (1 km ok. 32,8 mln zł.).

Porównując ostatnie trzy lata, cena za kilometr autostrady w 2018 roku była najwyższa. Na przykład w 2018 roku podpisana została umowa na budowę odcinka A1 Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego o długości 7 km za kwotę prawie 340 mln zł, co w przeliczeniu na kilometr daje 48 mln zł. W tym samym roku GDDKiA podpisała także umowę na budowę odcinka A1 pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem o długości 16,7 km. W tym przypadku koszt 1 km wyniósł 34,3 mln zł.

Węzły i geologia

Na koszt powstania drogi, od planu do realizacji, mają wpływ m.in. klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi.

Czytaj więcej w: Drobnicowy boom w Europie Środkowo-Wschodniej

Rekordową cenę ma obwodnica Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km, do 161,7 mln zł. W 2019 roku Generalna podpisała umowę na jej budowę. Odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych.

GDDKiA zauważa, że średnie ceny budowy autostrady i drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnic ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach.

W tym roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio 71,3 proc.) kosztorysów GDDKiA. W roku ubiegłym rozrzut był większy, od 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości założeń inwestora.

Czytaj więcej w: Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

Pozostało 93% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu