To bardzo dobry prognostyk na pozostałą część roku. W analizowanym okresie Port Gdynia notuje wzrost przede wszystkim w grupie towarowej ropa i przetwory naftowe +75,8 % r/r, węgiel +20,8 % r/r, drobnica +10,8 % r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów do poziomu 313 316 TEU, co oznacza wzrost +10,79% r/r. – Wszystkie powyższe dane, jak i obserwowane trendy wskazują na zasadność prowadzonych inwestycji, takich jak pogłębianie kanału portowego, budowa Portu Zewnętrznego, budowa Publicznego Terminala Promowego, jak i inwestycji w place składowe w zachodniej części portu. Systematyczny wzrost jaki obserwujemy w najnowszej historii Portu Gdynia, daje gwarancję wykorzystania eksploatacyjnego prowadzonych i planowanych przedsięwzięć – podkreśla rzecznik portu Marcin Wojciechowski.