Sprzedaż ciężarówek jak w ubiegłym roku

Wymiana taboru utrzyma ubiegłoroczny poziom rejestracji.

Publikacja: 25.01.2020 11:25

Sprzedaż ciężarówek jak w ubiegłym roku

Foto: Enson

DAF prognozuje, że polski rynek w 2020 osiągnie ilości zbliżone do 2019 roku. Prawdopodobna jest korekta w pierwszym półroczu, ze względu na bardzo duże liczby zarejestrowanych aut w pierwszej połowie minionego roku.

Transport międzynarodowy będzie skoncentrowany na utrzymaniu liczebności swojego taboru bardziej niż na ekspansji, stąd też nowe rejestracje pojazdów do transportu długodystansowego wiązać się będą głównie z planową wymianą taboru. Jedynie segment ciężkich podwozi do zadań specjalnych wykaże dynamikę wzrostową w stosunku do roku 2019.

DAF wskazuje, że sytuacja gospodarcza jest stabilna. Indeks PMI na poziomie 48,00 pkt (grudzień 2019) oznacza w tym przypadku wyczekiwanie na rozwój sytuacji w Europie i na Świecie. Czynniki ryzyka dla transportu to głównie niewiadoma co do wyników negocjacji po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, napięcia w handlu i spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach w wyniku wojny celnej z USA. Perspektywa dla rynku unijnego, najważniejszego dla polskiego biznesu, jest stabilna i nie wykazuje ryzyka znaczących wahnięć koniunktury w 2020 roku. Uzgodnione zasady Pakietu Mobilności są sumarycznie łagodniejsze, niż wynikałoby to z pierwotnych zapowiedzi, szczególnie w zakresie kabotażu i obowiązku powrotu do kraju macierzystego ponadto uzgodnione vacatio legis sięga aż 18 miesięcy, co daje więcej czasu na przygotowanie się firmom transportowym na nadchodzące zmiany.

Czytaj więcej w: Fatalny grudzień w europejskich rejestracjach

Co dziesiąty wyprodukowany w ub.r. w Europie DAF został zarejestrowany w Polsce. Firma DAF dostarczyła w 2019 roku w sumie 5 710 pojazdów (20,5 proc. udziału rynkowego), na co składało się 5 598 rejestracji w ciężkim segmencie (22 proc. udziału) i 112 w lekkim (4,7 proc. udziału). DAF utrzymał pozycję lidera w segmencie powyżej 6 ton DMC, w segmencie powyżej 16 ton DMC oraz, po raz 15. z rzędu, w ciągnikach siodłowych, których pod marką zarejestrowano 4 925 sztuk, co stanowi 24,2 proc. krajowego rynku.

W dostawach pojazdów DAF prym wiodły pojazdy serii XF, które stanowiły 91 proc. całości.

Kontrakty serwisowe DAF Multisupport osiągnęły rekordowy w skali Europy udział 57,6 proc. Wynik 1 869 sfinansowanych pojazdów  przekłada się na 32,7 proc. udziału w całkowitej sprzedaży DAF w Polsce – identycznie jak rekordowy rok 2018 – i jest drugim najlepszym wynikiem w Europie.

Dzięki otwarciu dwóch nowych obiektów serwisowych marki DAF w Suwałkach i Godzieszowie koło Zgorzelca sieć dealerska DAF w Polsce osiągnęła rekordową ilość serwisów – 29.

DAF prognozuje, że polski rynek w 2020 osiągnie ilości zbliżone do 2019 roku. Prawdopodobna jest korekta w pierwszym półroczu, ze względu na bardzo duże liczby zarejestrowanych aut w pierwszej połowie minionego roku.

Transport międzynarodowy będzie skoncentrowany na utrzymaniu liczebności swojego taboru bardziej niż na ekspansji, stąd też nowe rejestracje pojazdów do transportu długodystansowego wiązać się będą głównie z planową wymianą taboru. Jedynie segment ciężkich podwozi do zadań specjalnych wykaże dynamikę wzrostową w stosunku do roku 2019.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu