Rolnicy nie zablokowali szerokotorowej linii kolejowej łączącej Polskę z Ukrainą

Pociągi bez przeszkód jeżdżą linią szerokotorową, a minister rolnictwa zapowiada ograniczenie importu zboża z Ukrainy i walkę o unijne cła.

Publikacja: 15.04.2023 18:51

Rolnicy nie zablokowali szerokotorowej linii kolejowej łączącej Polskę z Ukrainą

Foto: AgroUnia

Zaplanowany na 7 dni protest AgroUnii w Hrubieszowie, przy granicy polsko-ukraińskiej trwa już 4 dzień. Rolnicy stacjonują dzień i noc przy torach, przez które codziennie do Polski wjeżdżają pociągi z Ukrainy. Policja nie wpuściła protestujących na tory. – Protest odbywa się na terytorialnym zasięgu przejścia granicznego na obszarze kolejowym, który nie ma charakteru powszechnego, zatem organizowanie na tym obszarze zgromadzeń jest sprzeczne z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o zgromadzeniach. Przepis ten zawiera definicję legalną zgromadzenia, która musi być rygorystycznie przestrzegana. Obszar kolejowy nie jest miejscem powszechnie dostępnym, co wprost wynika z art. 58 Ustawy o Transporcie kolejowym – wskazuje rzeczniczka PKP LHS Agnieszka Hałasa. 

Dodaje, że zgodnie z § 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym - zabrania się zwoływania i urządzania zgromadzenia bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego. Na obszarze działalności linii nr 65 ze względów bezpieczeństwa dot. infrastruktury obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć oraz nagrywania. - Spółka działająca jako przewoźnik i zarządca linii kolejowej nr 65 nie wydała w tym przypadku żadnych upoważnień do wejścia i przebywania na obszarze kolejowym w miejscu i czasie wskazanym w zgłoszeniu zgromadzenia – przypomina rzeczniczka

Czytaj więcej

Wyścig po najniższe stawki kosztem kierowców

Podkreśla, że PKP LHS nie jest firmą zajmującą się obrotem wszelkich towarów do Polski, a jedynie świadczy usługi przewozowe dla firm zewnętrznych i nie ma wpływu na dalszy los towarów odebranych przez klienta.

Protestujący domagają się ceł na produktu z Ukrainy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada podpisanie polsko-ukraińskiego porozumienia w sprawie eksportu zboża w poniedziałek, 17 kwietnia. – Zaznaczam, że dotyczy to zboża, które miałoby być rozładowywane i wykorzystywane w Polsce. Tranzyt będzie kontynuowany – zaznacza minister Robert Telus. – Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której cały ciężar zagospodarowania zwiększonego importu spoczywa głównie na rolnikach z naszych krajów. Potrzebny jest wspólny głos państw naszego regionu do Komisji Europejskiej, aby pilnie podjęła niezbędne, skuteczne działania w tej sprawie – zapewnił minister podczas videospotkania z ministrami ds. rolnictwa z pozostałych 5 państw przygranicznych – Bułgarii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Węgier 14 kwietnia.

Ministrowie wspólnie zaapelują do Komisji Europejskiej o jak najszybsze podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ustabilizować rynki i zapobiec dramatycznej sytuacji rolników w naszych krajach. 

Zaplanowany na 7 dni protest AgroUnii w Hrubieszowie, przy granicy polsko-ukraińskiej trwa już 4 dzień. Rolnicy stacjonują dzień i noc przy torach, przez które codziennie do Polski wjeżdżają pociągi z Ukrainy. Policja nie wpuściła protestujących na tory. – Protest odbywa się na terytorialnym zasięgu przejścia granicznego na obszarze kolejowym, który nie ma charakteru powszechnego, zatem organizowanie na tym obszarze zgromadzeń jest sprzeczne z art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o zgromadzeniach. Przepis ten zawiera definicję legalną zgromadzenia, która musi być rygorystycznie przestrzegana. Obszar kolejowy nie jest miejscem powszechnie dostępnym, co wprost wynika z art. 58 Ustawy o Transporcie kolejowym – wskazuje rzeczniczka PKP LHS Agnieszka Hałasa. 

Szynowy
Pesa dostarczy tramwaje do drugiego największego miasta Izraela
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Materiał Promocyjny
Perspektywy rozwoju towarowych przewozów kolejowych w obszarze Trójmorza
Szynowy
Pesa zdobyła w Rumunii miliardowy kontrakt
Szynowy
W tym roku Polregio przekroczy barierę 100 mln
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Szynowy
Wśród przewoźników towarowych trwa krwawa walka o rynek
Szynowy
Sierpień przyniósł rekord, ale PKP IC walczy o klientów na inne pory roku