Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych EFRA podlicza, że w 2021 roku niezależni przewoźnicy zdobyli 51 proc. rynku, gdy w 2010 roku ich udział sięgał 25 proc. W okresie między 2017 i 2021 roku udział niezależnych firm wzrósł o 8 pp., z 29 do 36 proc. Pozostałe udziały rynkowe należą do firm państwowych, ale działających w innych krajach. W latach 2017-2021 ich udział powiększył się o 1 pp. do 15 proc. 

EFRA zaznacza, że nowi gracze poszerzyli segment usług o przewozy kontenerowe i usługi logistyczne, co z naddatkiem wypełniło utratę tonażu po malejących przewozach węgla. Większość tego ruchu jest transgraniczna i EFRA domaga się od rządów krajowych jak i unijnych dostrzeżenia tego faktu i uproszczenia wymagań, aby ułatwić dalszy rozwój transportu kolejowego.  

Czytaj więcej

Armatorzy łakomym okiem patrzą na logistykę magazynową

Independent Regulator’s Group (IRG) podlicza, że w latach 2019-2021 praca przewozowa przewoźników kolejowych wzrosła o 1 proc. do 466 mld tkm, przy 37-procentowym spadku opłat z dostęp do torów. Pozwoliło to zwiększyć przychody operatorów o 0,3 proc. Organizacja zaznacza, że w Europie tylko 19 proc. ruchu tworzone jest przez pociągi towarowe. W przewozach ładunków 52 proc. wykonano w ruchu międzynarodowym, o 1 pp. więcej niż w 2017 roku. 

W Europie ponad 72 ogólnej pracy przewozowej wykonuje transport samochodowy i jego udział od lat rośnie. Wybierany jest przez zleceniodawców ze względu na cenę, elastyczność i szybkość.