Grupa kapitałowa PKP osiągnęła w 2022 roku 10 793 mln zł przychodów, zysk operacyjny EBIT 744 mln zł, EBITDA 1605 mln zł, a zysk netto 398 mln zł. Spółki PKP Cargo i PKP LHS przyniosły 49 proc. sprzedaży grupy, na przewoźników osobowych przypadło 36 proc., zaś na pozostałe działalności 15 proc. 

Na majątek grupy składają się aktywa trwałe wycenione na 25 324 mln zł, w tym rzeczowe aktywa trwałe 12 698 mln zł; kapitał własny 12 419 mln zł. Suma bilansowa sięgnęła 29 330 mln zł. 

Czytaj więcej

Rekordowe ładunki na drogach wodnych i lądowych

Nakłady na tabor pasażerski wyniosły 1345 mln zł, na towarowy 125 mln zł. Łącznie wartość nakładów grupy w 2022 roku wyniosła 2004 mln zł, w czym są terminale oraz cyfryzacja grupy. 

W 2019 roku przychody grupy przekroczyły 9079 mln zł, wartość aktywów trwałych 22 696 mln zł, a kapitał własny przekroczył 11 359 mln zł. Wartość inwestycji w 2019 roku sięgnęła 1 112,7 mln zł.