PKP Cargo wozi mniej, ale więcej zarabia

Spada popyt na przewozy, przewoźnik przewiduje, że w kolejnych kwartałach trudniej będzie utrzymać dobre parametry operacyjne.

Publikacja: 03.08.2023 10:12

PKP Cargo wozi mniej, ale więcej zarabia

Foto: PKP Cargo

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2899,4 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 64,5% rok do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT z kolei ukształtował się na poziomie 221,5 mln zł wobec wyniku EBIT w kwocie 6,1 mln zł rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy wyniósł 109,7 mln zł w porównaniu ze stratą 42,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy PKP Cargo za I półrocze 2023 roku zaplanowana jest na 25 sierpnia 2023 r. 

Czytaj więcej

Lokomotywowe zakupy Cargounit

Grupa w pierwszym półroczu 2023 r. przewiozła 42,47 mln ton ładunków, co stanowi spadek o około 8,53 mln ton rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 11 632,36 mln tkm w porównaniu z 13 335 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Zarząd PKP Cargo podkreśla, że wyniki I półrocza, szczególnie II kwartału, charakteryzują się sezonowością. W analizowanym okresie grupa była aktywna w segmencie kruszywa i materiałów budowlanych, jednocześnie obserwowany był spadek masy i pracy przewozowej w segmencie węgla kamiennego. 

W kolejnych kwartałach grupa koncentrować się będzie na utrzymaniu rentowności przewozów. Zarząd nie spodziewa się odchyleń „in plus” w zakresie masy i pracy przewozowej w perspektywie kolejnych miesięcy roku. Dostrzega natomiast symptomy wychładzania się gospodarki, co najprawdopodobniej powodować będzie w 2023 r. presję na wskazane wyżej parametry operacyjne. 

Urząd transportu Kolejowego podaje, że w pierwszym półroczu masa przewiezionych ładunków zmalała w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku o 7,9 proc. do 115,25 mln ton. Praca przewozowa wzrosła w tym samym okresie o 0,7 proc. do 30,83 mld tkm. Praca eksploatacyjna zmalała o 16,1 proc. do 42,39 mln pociągokilometrów. 

Czytaj więcej

Logistyka kontraktowa przebiła oczekiwania na 2023 rok

Po półroczu udział PKP Cargo w pracy przewozowej wyniósł 34,94 proc. (w tym samym okresie 2022 roku udział sięgnął 39,61 proc.), gdy udziały Lotos Kolej zmalały z 9,2 do 8,67 proc., DB Cargo lekko wzrosły z 5,27 do 5,37 proc., a PKP LHS spadły z 5,27 na 4,55 proc. 

Według masy przewiezionych towarów PKP Cargo zdobyło 32,35 proc., gdy po półroczu 2022 udział wyniósł 36,11 proc. W tym samym czasie udziały DB Cargo Polska zmalały z 16,11 do 15,35 proc., Lotos Kolej powiększyły się z 5,23 do 5,44 proc., a PKP LHS zmalały z 4,51 do 4,05 proc. 

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2899,4 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 64,5% rok do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. Skonsolidowany wynik EBIT z kolei ukształtował się na poziomie 221,5 mln zł wobec wyniku EBIT w kwocie 6,1 mln zł rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy wyniósł 109,7 mln zł w porównaniu ze stratą 42,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pozostało 81% artykułu
Szynowy
Wczoraj wypadek, dzisiaj wyrok: kolizja w Ghanie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Szynowy
Pieniądze przejdą koło nosa kolejom regionalnym
Szynowy
Energetyka Kolejowa podsumował pierwszy rok w grupie PGE
Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą