Generalna Dyrekcja 2 czerwca wyłoniła w przetargu firmę Trakt, która zaproponuje przebieg południowo-zachodniego odcinka OAW, pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą krajową nr 92 oraz drogą ekspresową S7 na południe od Warszawy. 

Wykonawca przygotuje także materiały i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej

Najlepszy rok w historii branży TSL. Ranking Logistyki

GDDKiA planuje w czerwcu podpisać umowę z biurem projektowym, jeżeli nie będzie odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty. Pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na ich ewentualne złożenie. 

Jest to pierwsze zadanie w ramach przygotowań budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S50 - od S10 do DK92 - trwają prace komisji przetargowej. 

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m i nieco większym w miejscach węzłów i MOP.

Czytaj więcej

Kazachstan inwestuje w porty morskie

Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu funduszy. 

OAW zastąpi „tymczasową” obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 50 oraz ułatwi ominięcie Warszawy przez ruch tworzony przez CPK.