Państwowa Służba Celna Ukrainy zakończyła 8 czerwca ostatni etap testów systemu informatycznego NCTS, dzięki czemu jest w pełni przygotowana technicznie do przystąpienia do europejskiej Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. 

W międzynarodowych próbach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Służby Celnej, Generalnej Dyrekcji ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej (DG TAXUD) oraz administracji celnej Austrii, Belgii, Bułgarii, Macedonii Północnej i Rumunii, którzy pomogli Ukrainie przetestować krajowy wniosek NCTS. 

To ważna widomość dla firm handlowych, spedycyjnych i transportowych. – Strona europejska przywiązuje dużą wagę do testowania przed przystąpieniem do międzynarodowego systemu tranzytowego, gdyż Konwencja skupia 36 krajów. Mówimy, że jeśli problem pojawia się w jednym kraju, staje się problemem dla wszystkich innych krajów. Dlatego celem testów jest upewnienie się, że Ukraina może wchodzić w interakcje z innymi domenami, że ukraiński system obejmuje wszystkie scenariusze tranzytowe i że system działa tak samo we wszystkich krajach – tłumaczy międzynarodowy ekspert ds. celnych EU4PFM Vitianis Alishauskas. 

Kolejnym krokiem na drodze do przystąpienia Ukrainy do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej powinna być misja ewaluacyjna DG TAXUD.

We wrześniu 2021 r. na Ukrainie zakończono tworzenie ram regulacyjnych niezbędnych do realizacji wszystkich funkcjonalności zapewnianych przez reżim wspólnego tranzytu, a także tworzenie technicznych możliwości jego stosowania i szkolenia personelu. Obecnie na Ukrainie trwa etap krajowego stosowania NCTS. Ukraina oczekuje, że międzynarodowe zastosowanie systemu wspólnego tranzytu rozpocznie się jeszcze w 2022 roku. 

Czytaj więcej

Ukraińska pszenica z Gdańska

Udane zakończenie prób cieszy branże transportu drogowego. – Stosowanie wspólnej procedury tranzytowej jest niezwykle korzystne dla podmiotów gospodarczych i już dziś polscy przewoźnicy z powodzeniem ją stosują w przewozach np. do Turcji czy Szwajcarii. Ta procedura pozwala na szybki, pozbawiony formalności na granicy przewóz towarów, wszystkie dane są przekazywane bezpiecznym systemem celnym (NCTS), komunikacja między urzędami odbywa się elektronicznie, a zatem w czasie realnym – opisuje zastępca dyrektora Departamentu Transportu – Zespołu ds. TIR w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Joanna Popiołek. 

Zasady wspólnej procedury tranzytowej uregulowane zostały w Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej. W chwili obecnej umawiającym się stronami tej umowy są: Unia Europejska, kraje EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia) oraz Turcja, Serbia, Macedonia i od niedawna Wielka Brytania.