Koszty wypadków drogowych w Polsce zmalały w 2021 roku

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podliczyła, że koszty wszystkich zdarzeń drogowych Polsce w 2021 roku wyniosły 39,3 mld zł, o 31 proc. mniej niż w 2018 roku. Rząd naciska na dalsze obniżenie kosztów.

Publikacja: 11.06.2022 22:11

Koszty wypadków drogowych w Polsce zmalały w 2021 roku

Foto: GITD

Działająca przy Ministerstwie Infrastruktury KRBRD wylicza, że koszt wypadków drogowych wyniósł 35,8 mld zł, tj. 91 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (spadek o 20 proc. w stosunku do 2018 roku). Koszt kolizji drogowych wyniósł 3,5 mld zł, tj. 9 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (spadek o 70 proc. w stosunku do 2018 roku). 

Łącznie koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5 proc. polskiego PKB (w porównaniu do 2,7 proc. w 2018 roku, spadek o 1,2 pp.). – Pomimo znaczącego spadku, polskiego społeczeństwa nadal nie stać na ponoszenie wciąż wysokich kosztów wypadków drogowych. Dlatego działania podejmowane przez MI i KRBRD skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ich ofiar. Szansy tej upatrujemy w realizacji nowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W jego realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów na poziomie rządowym i samorządowym, a także m.in. Policja czy Straż Pożarna. Krajowa Rada BRD na poziomie operacyjnym realizuje między innymi działania z zakresu programowania i monitoringu, badań i analiz, edukacji i promocji, szkoleń kadr brd oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Czytaj więcej

Dla ładowarek jest moc, na farm fotowoltaicznych już nie

KRBRD podliczyło, że całoroczne utrzymanie i praca jednostek operacyjnych interweniujących na drogach (wypadków i kolizji) w roku 2021 oszacowano na poziomie 6,9 mld zł, co oznacza ich spadek o 29 proc. w stosunku do roku 2018 (wówczas 8,9 mld zł). 

Roczne koszty pogrzebów wraz z wcześniejszymi czynnościami patomorfologicznymi na skutek wypadków drogowych roku w 2021 wyniosły 29,3 mln zł, co oznacza, że odnotowano ich spadek o 26 proc. w stosunku do roku 2018. Koszty hospitalizacji ofiar wypadków drogowych oszacowano na poziomie 252,7 mln zł, co oznacza, że spadły o 37 proc. w stosunku do roku 2018.  

Koszt postępowań karnych na skutek zdarzeń drogowych w 2021 roku KRBRD oszacował na poziomie 421,8 mln zł, co oznacza ich spadek o około 3 proc. w porównaniu do roku 2018. 

Wartość wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowań osobowych na skutek wypadków drogowych wyniosła 478 mln zł, czyli trzykrotnie mniej niż w roku 2018. 

Czytaj więcej

Drożyzna ściga przewoźników samochodowych i ich dostawców

W zdarzeniach drogowych wzięło udział 713 467 pojazdów i było to o 10 proc. mniej niż w roku 2018. 

Wartość strat materialnych w wyniku kolizji i wypadków drogowych wyniosła 3,3 mld zł i jest to o 73 proc. mniej w stosunku do roku 2018. Straty gospodarcze tytułem wypadków drogowych wyniosły 27,9 mld zł i były o 15 proc. mniejsze niż w roku 2018. 

Największy udział w kosztach wszystkich zdarzeń drogowych miało województwo mazowieckie – 15 proc. kosztów całkowitych zdarzeń drogowych. Najwyższe koszty wypadków drogowych odnotowano w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz dolnośląskim; w tych sześciu regionach koszty wypadków drogowych stanowią razem 65 proc. wszystkich kosztów z tego tytułu. 

Najwyższe koszty kolizji drogowych oszacowano w województwie mazowieckim (16 proc. kosztów całkowitych kolizji) i śląskim (12 proc. kosztów całkowitych kolizji).

Działająca przy Ministerstwie Infrastruktury KRBRD wylicza, że koszt wypadków drogowych wyniósł 35,8 mld zł, tj. 91 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (spadek o 20 proc. w stosunku do 2018 roku). Koszt kolizji drogowych wyniósł 3,5 mld zł, tj. 9 proc. ogółu kosztów wszystkich zdarzeń (spadek o 70 proc. w stosunku do 2018 roku). 

Łącznie koszty zdarzeń drogowych stanowiły 1,5 proc. polskiego PKB (w porównaniu do 2,7 proc. w 2018 roku, spadek o 1,2 pp.). – Pomimo znaczącego spadku, polskiego społeczeństwa nadal nie stać na ponoszenie wciąż wysokich kosztów wypadków drogowych. Dlatego działania podejmowane przez MI i KRBRD skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu liczby ich ofiar. Szansy tej upatrujemy w realizacji nowego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W jego realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów na poziomie rządowym i samorządowym, a także m.in. Policja czy Straż Pożarna. Krajowa Rada BRD na poziomie operacyjnym realizuje między innymi działania z zakresu programowania i monitoringu, badań i analiz, edukacji i promocji, szkoleń kadr brd oraz rozwijania współpracy z regionami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zagranicznymi – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. 

Systemy IT
Kolej pędzi ku stacji „automatyzacja”
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Elektromobilność
Zakaz rejestracji spalinowych aut osobowych i lekkich dostawczych od 2035 roku
Elektromobilność
Polskie ogniwo paliwowe już pracuje
Przewozy
Potrzebne unijne pieniądze na Via Carpatia i Rail Carpatia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Rynek
Wojna na Ukrainie omal nie wykoleiła rynku magazynowego