Zakaz wjazdu dotyczy wszelkiego rodzaju przewozów: dwustronnych, tranzytowych i z krajów trzecich. Zakaz wchodzi w życie 10 października i wygaśnie 31 grudnia 2022 roku. Dotyczy krajów „wrogich”, czyli: państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Ukrainy. 

Samochody zarejestrowane w tych państwach, które wykonywały przewozy w Rosji oraz tranzytowe, muszą wyjechać najpóźniej do 7 dni od momentu wejścia w życie zakazu, czyli do 17 października. 

Czytaj więcej

Z powodu mobilizacji rosyjscy przewoźnicy zostaną bez kierowców

Zakaz nie dotyczy przewozów do Obwodu Kaliningradzkiego, przewozów pocztowych oraz innych wymienionych w załączniku do uchwały nr 1728, która wprowadza zakaz. Wśród wyjątków znajdują się: żywe zwierzęta, mięso i jego przetwory, ryby, nabiał, rośliny, związki chemiczne, środki czystości i higieny, papier, karton, szkło i wyroby z niego, rury, reaktory jądrowe, kotły, maszyny elektryczne, środki lądowego transportu z wyjątkiem taboru szynowego. 

Objęci zakazem zagraniczni przewoźnicy będą mogli dostarczać ładunki do stref przeładunkowych znajdujących się w Rosji w pobliżu granicy. Są to: obwód Kaliningradzki, Leningradzki, Murmański, Pskowski, republika Karelii oraz miasto St. Petersburg. 

Czytaj więcej

Taniejące przewozy morskie znów przyciągają chińskie ładunki z kolei

Rosja zezwala na przeładunek lub wymianę naczep. Do tych operacji dopuszczeni są międzynarodowi przewoźnicy rosyjscy i białoruscy. Zagraniczni przewoźnicy nie mogą wywozić z Rosji więcej niż 200 litrów paliwa.