Rumunia wprowadza drugą wersję własnego SENT

Administracja celna zapowiada nowe obowiązki dla kierowców i słone kary za ich niedopełnienie.

Publikacja: 12.11.2023 22:23

Rumunia wprowadza drugą wersję własnego SENT

Foto: Rumuńska administracja drogowa

Rumuńskie ministerstwo finansów przymierza się do stworzenia nowego systemu monitorowania towarów, które wjeżdżają na teren kraju w ramach przewozu docelowego lub tranzytu. Wytyczne znalazły się w projekcie ustawy o niektórych środkach fiskalnych i budżetowych zapewniających stabilność finansową Rumunii w perspektywie długoterminowej. – Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w tej formie, w przyszłym roku przewoźnicy wykonujący przewozy do Rumunii lub przez terytorium tego kraju muszą liczyć się z groźbą kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę – podkreśla prawnik w TC Kancelarii Prawnej Lucica Kucharec. 

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego systemu kontroli o nazwie e-Sigiliu, czyli e-plomba, który będzie funkcjonował obok dotychczasowego, czyli Ro e-transport. 

Czytaj więcej

Blisko 80 proc. kierowców zawodowych myśli o zmianie pracy

System ten ma bazować na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych i aplikacji informatycznej. Z ich pomocą właściwe organy będą w stanie zidentyfikować potencjalne punkty przekierowania przesyłek, niezależnie od tego, czy są one w tranzycie, czy też mają trafić do podmiotu gospodarczego na terytorium Rumunii.

Organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i stosowanie inteligentnych plomb będą Krajowa Agencja Administracji Podatkowej i Rumuński Urząd Celny. 

Dużą zmianą w stosunku do już działającego systemu, jest odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów. O ile w przypadku systemu Ro e-Transport ponosi ją podmiot, który ma obowiązek rejestracji towarów wrażliwych, to w przypadku systemu e-Sigiliu ten obowiązek ciąży na kierowcy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli służby nałożą na towar inteligentną plombę, to kierowca jest odpowiedzialny za to, aby nie została naruszona. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20.000 do 50.000 lei (od 20.000 do 50.000 zł). 

Czytaj więcej

Jeszcze rok spadków cen frachtu morskiego

Procedura ustanawiania kryteriów ryzyka, stosowania inteligentnych plomb oraz monitorowania transportu drogowego towarów zostanie ustanowiona rozporządzeniem wydanym w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Urzędowym Rumunii.

Rumuńskie ministerstwo finansów przymierza się do stworzenia nowego systemu monitorowania towarów, które wjeżdżają na teren kraju w ramach przewozu docelowego lub tranzytu. Wytyczne znalazły się w projekcie ustawy o niektórych środkach fiskalnych i budżetowych zapewniających stabilność finansową Rumunii w perspektywie długoterminowej. – Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w tej formie, w przyszłym roku przewoźnicy wykonujący przewozy do Rumunii lub przez terytorium tego kraju muszą liczyć się z groźbą kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę – podkreśla prawnik w TC Kancelarii Prawnej Lucica Kucharec. 

Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy