Z polskich europosłów członkami komisji TRAN zostali: Magdalena Adamowicz, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba oraz Kosma Złotowski. Zastępcą członka został Tomasz Frankowski. Pierwsze posiedzenie komisji zaplanowane jest na 10 lipca, wtedy zostaną wybrani przewodniczący i zastępcy. W skład komisji EMPL weszli natomiast: Jarosław Duda, Elżbieta Rafalska oraz Beata Szydło, zastępcami członków zostali zaś: Krzysztof Hetman, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Leszek Miller.

""

fot. Robert Przybylski

logistyka.rp.pl

Obie komisje są kluczowe w procedowaniu Pakietu Mobilności. Prace nad nim mogą ruszyć już w lipcu, na czym zależy kończącej kadencję Komisji Europejskiej. Jest to jeden z najważniejszych projektów unijnych populistów, który ma na celu utrudnienie przewoźnikom z peryferyjnych krajów UE konkurowanie na głównych rynkach unijnych. – Nowy skład europarlamentu nie musi oznaczać osłabienia w forsowaniu Pakietu Mobilności – uważa radca prezesa ZMPD Tadeusz Wilk. Wskazuje, że dotychczas dominujące partie, czyli EPP (Grupa Europejskiej Partii Ludowej/Chrześcijańscy Demokraci oraz S&D – Grupa Socjalistów i Demokratów straciły większość, ale mogą stworzyć nową koalicję. – W przypadku Pakietu Mobilności w wielu głosowaniach nad partyjnymi górę biorą względy krajowe. Wtedy przebicie mają posłowie z większych krajów. Niekoniecznie oznacza to przyjecie rozwiązań korzystnych dla polskiej branży transportu drogowego – ostrzega Wilk.

CZYTAJ TAKŻE: Kluczowa rozgrywka o Pakiet Mobilności