Krok bliżej do Pakietu Mobilności

Zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli (COREPER) ambasadorowie unijnych państw zatwierdzili 20 grudnia wynegocjowany w trilogu Pakiet Mobilności.

Publikacja: 20.12.2019 15:47

Krok bliżej do Pakietu Mobilności

Foto: logistyka.rp.pl

Dziewięć krajów, w tym Polska, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Cypr i Rumunia było przeciw, Wielka Brytania i Belgia wstrzymały się od głosu jednak nie wystarczyło to do zablokowania projektu. 24 października państw przeciwnych Pakietowi Mobilności było 6.

W najbliższych dniach (termin nie jest jeszcze znany) projekt trafi pod głosowanie Rady UE, na której spotkają się ministrowie transportu unijnych państw. Wynik głosowania w COREPER to złe wieści dla polskich przedsiębiorców, bo oznacza, że nikną szanse na zmiany w Pakiecie Mobilności.

Utrudni to Komisji Europejskiej wniesienie poprawek do projektu PM. Komisja sygnalizowała niezadowolenie z niektórych zapisów porozumienia ws. Pakietu Mobilności. Chodzi o obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby co 8 tygodni, obowiązkowej przerwy w wykonywaniu kabotażu oraz o zapisy utrudniające transport kombinowany.

Według KE te zapisy nie były częścią pierwotnej propozycji legislacyjnej i dlatego wymagają przeprowadzenia studium skutków i wpływu na kwestie środowiskowe, klimatyczne, a także związane z rynkiem wewnętrznym.

Czytaj więcej w: http://Ulgi dla marynarzy zatwierdzone

Komisarz transportu Adina Ioana Valean uważa, że Pakiet poprawia warunki pracy kierowców, ale żałuje, że w trakcie negocjacji przeszedł zapis zmuszający ciężarówki do powrotu do kraju rejestracji co 8 tygodni. Projekt Pakietu jest sprzeczny z ogłoszonym tego samego dnia (12 grudnia) Zielonym Ładem.

Po przeprowadzonym studium skutków Komisja Europejska przygotuje nowy kierunkowy projekt legislacyjny, który będzie miał na celu poprawę się niekorzystnych zapisów jeszcze przed wejściem w życie Pakietu Mobilności.

Instytut Transportu Samochodowego obliczył w raporcie przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, że konieczność powrotu ciężarówek to pokonanie na pusto średnio 700 km w jednym przejeździe i roczne zużycie blisko 200 tys. ton oleju napędowego, co spowoduje emisję 0,6 mln ton dwutlenku węgla. Ograniczenia w wykonywaniu kabotażu także zwiększą odsetek pustych przebiegów.

Wynegocjowane w trójstronnych negocjacjach porozumienie musi zatwierdzić także Komisja Transportu PE, a następnie sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.

Dziewięć krajów, w tym Polska, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Cypr i Rumunia było przeciw, Wielka Brytania i Belgia wstrzymały się od głosu jednak nie wystarczyło to do zablokowania projektu. 24 października państw przeciwnych Pakietowi Mobilności było 6.

W najbliższych dniach (termin nie jest jeszcze znany) projekt trafi pod głosowanie Rady UE, na której spotkają się ministrowie transportu unijnych państw. Wynik głosowania w COREPER to złe wieści dla polskich przedsiębiorców, bo oznacza, że nikną szanse na zmiany w Pakiecie Mobilności.

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?