Nie będzie kar za przekroczenia czasu pracy

Przewoźnicy niepokoją się, czy po zakończeniu walki z pandemią, ich kierowcy nie będą karani za wydłużenie czasu pracy według reguł ustalanych indywidualnie przez kraje.

Publikacja: 25.03.2020 08:56

Nie będzie kar za przekroczenia czasu pracy

Foto: Białorusini liczniej przyjeżdżają do Polski i podejmują pracę kierowcy. Fot. Scania

Podczas pandemii każdy kraj UE według własnych pomysłów zezwala na wydłużenie czasu pracy kierowców oraz dopuszcza pojazdy ciężkie do ruchu po drogach podczas świąt. Przewoźnicy przyznają, że w Europie na razie jest spokój z kontrolami, ale czy po przywróceniu normalnego funkcjonowania kontynentu nie posypią się mandaty za przedłużenie czasu pracy?

Czytaj więcej w: Podczas pandemii kierowcy mogą dłużej pracować

Skąd funkcjonariusz np. w Hiszpanii będzie wiedział jakie przepisy obowiązywały w Polsce lub Austrii? Ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) z Grupy Inelo Łukasz Włoch uspakaja, że nie ma takiego niebezpieczeństwa.

W przypadkach nagłych państwa członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni. W takiej sytuacji, jeśli ogólna norma zostanie przekroczona w danym kraju – w którym zastosowano odstępstwo – również inne kraje UE nie mogą nałożyć kary za powstałe naruszenie. – Zatem gdy kierowca w Polsce odstąpił od ogólnej normy dotyczącej na przykład czasu jazdy, ale jednocześnie „zmieścił się” we wprowadzonym odstępstwie od przepisów, nie zostanie ukarany za powstałe naruszenie również podczas kontroli w Hiszpanii. Jednak przekroczenia wskazanej normy nie może dopuścić się na terenie innym niż terytorium Polski – chyba, że poszczególne państwa UE też wprowadzą wskazane wyjątki od przepisów ogólnych – podkreśla ekspert OCRK.

Czytaj więcej w: Zawiesić prace nad Pakietem Mobilności

Dodaje, że dany kraj niezwłocznie informuje Komisję Europejską o wprowadzonych zmianach. KE powiadamia pozostałe państwa członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z powyższą zasadą. Powyższa procedura wynika z unijnego prawa, a dokładnie z art. 14 rozporządzenia 561/2006 (rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.).

Ekspert przyznaje, że mogą zdarzyć się niekompetentnie przeprowadzone kontrole, dlatego też przedsiębiorca ma prawo do odwołania się od niesłusznie nałożonych kar na przykład podczas kontroli drogowej. 

Podczas pandemii każdy kraj UE według własnych pomysłów zezwala na wydłużenie czasu pracy kierowców oraz dopuszcza pojazdy ciężkie do ruchu po drogach podczas świąt. Przewoźnicy przyznają, że w Europie na razie jest spokój z kontrolami, ale czy po przywróceniu normalnego funkcjonowania kontynentu nie posypią się mandaty za przedłużenie czasu pracy?

Czytaj więcej w: Podczas pandemii kierowcy mogą dłużej pracować

Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?
Legislacja
KAS zachęca do rejestracji w e-Toll dużą obniżką myta