Ministerstwo Infrastruktury poinformowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drgoowych, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych ureguluje prowadzenie kontroli trzeźwości u pracowników.

MRPiPS zwróciło się także do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o ujęcie tego zagadnienia w porządku obrad właściwych zespołów Rady. Dodatkowo MRPiPS poinformowało, że przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany Zespół Roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy.

Czytaj więcej w: Przewoźnicy domagają się prewencyjnych badań kierowców

ZMPD od ponad roku zabiega o przywrócenie możliwości prewencyjnych badań trzeźwości oraz badań na obecność innych środków odurzających oraz psychoaktywnych. Prezes ZMPD Jan Buczek i przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu NSZZ Solidarność, Tadeusz Kucharski już we wrześniu 2019 roku zorganizowali wspólną konferencję prasową, na której mówili, że trzeba całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo opuszczania bazy transportowej przez pojazd prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę lub pozostającego pod wpływem narkotyków.

Sprawa prewencyjnych badań kierowców stałą się głośna po czerwcowym wypadku warszawskiego autobusu miejskiego, prowadzonego przez odurzonego narkotykami kierowcę. Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Robert Soszyński zapowiedział wówczas pismo do pana premiera z sugestią zmiany przepisów w randze ustawowej, które by umożliwiły przewoźnikom przeprowadzanie testów na obecność środków odurzających wśród pracowników.