Gdański port pogłębi kolejne kanały

Za 100 mln euro unijnego dofinansowania Port Gdańsk rozbuduje nabrzeża i pogłębi kanały portowe.

Publikacja: 23.06.2023 07:19

Gdański port pogłębi kolejne kanały

Foto: Port Gdańsk

Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Projekt Portu Gdańsk został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu br. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie tj. 99 586 250 euro. – Dzięki tym inwestycjom ulegną poprawie: jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy. Przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym w pełni wykorzystując potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym – wyjaśnia prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski. 

Projekt przewiduje zadanie studyjne, dotyczące przygotowania „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS - Onshore Power Supply)”. Opracowanie ma uwzględniać m.in. analizę stanu zastosowania systemów OPS dla zasilania statków w energię elektryczną w czasie ich postoju w portach morskich, ocenę stanu przystosowania statków morskich do zasilania w energię elektryczną z lądu, ocenę zapotrzebowania na zasilanie statków w Porcie Gdańskim, a także plan wdrożenia tej technologii w Porcie Gdańsk.

Czytaj więcej

Białoruś zakazała wjazdu polskich naczep

Największe prace dotyczą jednak rozbudowy w latach 2023-2027 nabrzeży. – W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i Węglowe to nabrzeża znajdujące się w Basenie Górniczym. ZMPG ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na Nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 roku – informuje wiceprezes Portu Gdańsk Kamil Tarczewski. 

Inwestycje z puli CEF 2 w gdańskim porcie to jeden ze 102 projektów (wybranych spośród 353 złożonych) dofinansowania budowy infrastruktury transportowej, wartych łącznie 6,2 mld euro. Ponad 80 % środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto projekty wartości 250 mln euro wzmocnią korytarze solidarnościowe UE-Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy. 

Czytaj więcej

Spadek konsumpcji bije w branżę magazynową

Porty morskie w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie, w Niderlandach i Polsce otrzymają fundusze na rozwój zasilania energią elektryczną z lądu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków zacumowanych. 

Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Projekt Portu Gdańsk został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu br. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie tj. 99 586 250 euro. – Dzięki tym inwestycjom ulegną poprawie: jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy. Przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym w pełni wykorzystując potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym – wyjaśnia prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski. 

Morski
Saperzy usuwają zniszczony most w Baltimore
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Morski
Czy tragedia w Baltimore będzie miała wypływ na polskie porty?
Morski
Spedytorzy z mniejszymi dochodami i zyskami
Morski
Na Morzu Czerwonym ruch statków zmalał o połowę
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Morski
Największe porty na Bałtyku w 2023 roku