Kierowcy jeszcze posiedzą na Ukrainie

Ukraina utrudniła wyjazd kierowców, przedsiębiorcy nie powinni spodziewać się prędko ułatwień w powrocie pracowników.

Publikacja: 25.11.2022 10:44

Kierowcy jeszcze posiedzą na Ukrainie

Foto: Robert Przybylski

Prezes zarządu w Logistics-Evex Szymon Izydorczyk przypomina, że po wybuchu wojny bardzo wielu kierowców z Ukrainy opuściło Polskę i wyjechało z dnia na dzień chcąc walczyć w obronie swojego kraju. – Kierowcom bardzo trudno jest wrócić do Polski, ze względu na trwający stan wojenny i niemożność opuszczenia kraju. Podobna sytuacja może spotkać kierowców z Białorusi, którzy z kolei mogą otrzymać zakaz wjazdu do krajów Unii Europejskiej w momencie wzięcia czynnego udziału przez ich kraj w agresji na Ukrainę – niepokoi się Izydorczyk. 

Nie ma sposobu na ściągnięcie kierowców

Dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz szacuje, że na Ukrainę wróciło ponad 30 proc. ze 110 tysięcy ukraińskich kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportu międzynarodowego.

Przewoźnicy niepokoją się sytuacją. – Na dzisiaj brakuje 50 minimum kierowców, zaś ukraińscy kierowcy nie są brani do wojska i do pracy nie mogą przyjechać. Siedzą i czekają na pobór i nie ma sposobu, aby ich stamtąd ściągnąć – denerwuje się kierownik transportu w Batim Transport Marek Gunia. 

Utrudnienia wynikają z rozporządzenia nr 1285 Gabinetu Ministrów Ukrainy, wydanego 15 listopada. – Zmieniło ono przepisy dotyczące ilości dni, które mogą przebywać kierowcy poza granicami Ukrainy z 45 do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekroczenia ukraińskiej granicy państwowej – tłumaczy Starszy specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w spółce Dwabe Andrii Arkaniuk.

Czytaj więcej

Pakiet Mobilności: doliczamy do frachtu cenę hotelu

Przypomina, że informację o kierowcach pojazdów podmiotów gospodarczych, które posiadają licencję na prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w międzynarodowym transporcie towarów i pasażerów transportem drogowym są wprowadzane do odpowiedniego systemu informatycznego, którego administratorem jest Ukrtransbezpeka, na podstawie wniosku licencjobiorcy.  Taki kierowca może przekroczyć granicę tylko pojazdem, który jest zarejestrowany na podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący licencjobiorcą, masa całkowita pojazdu musi wynosić 3500 kg lub więcej. Niedochowanie okresu pobytu grozi odebraniem możliwości wyjazdu na okres 3 miesięcy – zaznacza Arkaniuk.

Zmian nie przewiduje się 

Zgodnie z obowiązującym prawem granicę ukraińską mogą przekraczać następujące kategorie mężczyzn:

- niepodlegające poborowi (ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub wiek),

- kolejarze,

- marynarze,

- pracownicy lotnisk,

- wolontariusze,

- osoby towarzyszące dziecku / dzieciom z niepełnosprawnością,

- osoby mające troje lub więcej dzieci będących na utrzymaniu danego mężczyzny (należy udowodnić ten fakt poprzez okazanie stosownych dokumentów),

- mężczyźni wychowujące samotnie niepełnoletnie dziecko. 

Arkaniuk dodaje, że wśród ostatnich ważnych zmian należy wskazać nowelizację z 28 października wprowadzoną rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 1212, która zmieniła rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia zasad przekraczania granicy państwowej przez obywateli Ukrainy z dnia 10.09.2022 r nr 1044.

Czytaj więcej

Pierwszy krok ku logistyce bez papieru

Wkreśliła ona z listy dokumentów umożliwiających wyjazd z Ukrainy na podstawie zostało wykreślone „zaświadczenia MSEK (medyczno - społecznej eksperckiej komisji).  Jak podkreślono w Ministerstwie Zdrowia, możliwość wyjazdu na ten dokument została ograniczona z powodu ryzyka korupcyjnego. Na tę chwile nie są planowane żadne łagodzące zmiany w przepisach dotyczących zasad opuszczenia Ukrainy przez mężczyzn w wieku poborowym – podkreśla Arkaniuk

Drogowy
Zrób też coś i Ty dla bezpieczeństwa
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Produkty i Usługi
W biznesie międzynarodowym czas to pieniądz
Produkty i Usługi
Jesienne szczyty logistyczne
Drogowy
Wygrywa zwinniejszy i lepszy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Praca w logistyce
Kierowcy już szukają pracy, zniknął rynek pracownika