Różnorodność bardzo opłaca się korporacjom

Różnorodny personel to dla korporacji zaoszczędzone miliardy w wynagrodzeniach dla pracowników.

Publikacja: 11.09.2023 07:49

Różnorodność bardzo opłaca się korporacjom

Foto: Robert Przybylski

Nie bez powodu korporacje wspierają „różnorodność”. W 2020 roku wyszły na jaw wewnętrzne dokumenty Amazona z których wynikało, że w magazynach o większej różnorodności personelu założenie związków zawodowych było mniej prawdopodobne niż w obiektach, w których pracowała załoga o mniejszej różnorodności. 

Te spostrzeżenia były potwierdzone wcześniej w badaniach socjologicznych, np. w USA naukowiec z Harwardu Robert Putnam zbadał 30 tys. Amerykanów i w konkluzji stwierdził, że w społecznościach najbardziej zróżnicowanych, wskaźnik wzajemnego zaufania sąsiadów jest dwukrotnie niższy niż w jednorodnych. 

Czytaj więcej

Duży chiński import rudy z Australii utrzymuje wysokie ceny największych masowców

Tymczasem jak wynika z opublikowanego 19 stycznia 2023 roku rocznego raportu Biura Statystyki Pracy USA na temat członkostwa w związkach zawodowych, pracownicy będący członkami związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych zarabiają o 18% więcej niż ich koledzy niebędący członkami związków zawodowych.

Raport podlicza, że ​​średnie tygodniowe zarobki pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i pracowników najemnych, którzy byli członkami związków zawodowych w 2022 r., wyniosły 1216 dolarów w porównaniu z 1029 dolarów w przypadku pracowników niezrzeszonych. To prawie 10 000 dolarów więcej rocznie.

Także ubiegłoroczny raport Wspólnej Komisji Ekonomicznej Kongresu oraz Komisji ds. Edukacji i Pracy Izby Reprezentantów pokazuje, że pracownicy uzwiązkowieni zarabiają o 10,2% więcej niż ich koledzy niebędący członkami związku zawodowego. 

Według raportu pracownicy należący do związków zawodowych mają również o 18,3% większe prawdopodobieństwo otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego sponsorowanego przez pracodawcę, a pracodawcy płacą o 77,4% więcej za godzinę przepracowaną na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej ubezpieczenia pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych w porównaniu z pracownikami niezrzeszonymi.

Dążenia administracji Bidena do zwiększenia członkostwa związkowego pojawiają się w obliczu fali organizowania się wśród pracowników niektórych największych amerykańskich pracodawców, w tym Amazona i Starbucksa. 

Czytaj więcej

Gala Liderów Logistyki 2023

Jednak pomimo niedawnego ożywienia w organizowaniu się, w ostatnich dziesięcioleciach członkostwo w związkach znacznie spadło, z 34,8% wszystkich pracowników najemnych w USA w 1954 r. do 10,3% w 2021 r. Według kilku badań spadek ten znacząco przyczynił się do wzrostu nierówności płacowych i stagnacji. 

Amazon zatrudniał na koniec 2022 roku 1541 tys. ludzi, w tym ponad milion w USA. W 2022 roku dział sprzedaży poniósł 10,5 mld dol. straty. 

Nie bez powodu korporacje wspierają „różnorodność”. W 2020 roku wyszły na jaw wewnętrzne dokumenty Amazona z których wynikało, że w magazynach o większej różnorodności personelu założenie związków zawodowych było mniej prawdopodobne niż w obiektach, w których pracowała załoga o mniejszej różnorodności. 

Te spostrzeżenia były potwierdzone wcześniej w badaniach socjologicznych, np. w USA naukowiec z Harwardu Robert Putnam zbadał 30 tys. Amerykanów i w konkluzji stwierdził, że w społecznościach najbardziej zróżnicowanych, wskaźnik wzajemnego zaufania sąsiadów jest dwukrotnie niższy niż w jednorodnych. 

Praca w logistyce
Wysokie koszty pracy odbiją się na zatrudnieniu
Praca w logistyce
Ukraina ściąga mężczyzn w wieku poborowym
Praca w logistyce
Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Praca w logistyce
Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną