Usługi kurierskie ciągną cały rynek usług pocztowych

Kurierzy doręczyli ponad miliard przesyłek, wkrótce będzie ich o połowę więcej. Spada za to liczba listów.

Publikacja: 31.05.2024 22:35

Firmy kurierskie przygotowują się do świątecznego szczytu przewozowego

Firmy kurierskie przygotowują się do świątecznego szczytu przewozowego

Foto: Fotorzepa/Robert Przybylski

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 275 operatorów pocztowych, z czego 117 złożyło sprawozdanie z działalności pocztowej za 2023 rok. 

Wartość polskiego rynku usług pocztowych (16,51 mld zł) w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld złotych osiągając stopę wzrostu na poziomie 13,6%. Wzrost ten kolejny rok osiągnął wartość dwucyfrową, wynika z opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej „Raport o stanie rynku pocztowego w 2023 roku”. 

Ludzie listy piszą…

Operator wyznaczony zrealizował w 2023 roku 406,7 mln usług powszechnych, co przełożyło się na 2 911,9 mln zł przychodu. W obrocie krajowym zrealizowano 89,9% usług, a w obrocie zagranicznym 10,1%. W porównaniu do roku 2022 zarówno w obrocie krajowym jak i w obrocie zagranicznym ilości tych usług się zmniejszył. Spadki wyniosły odpowiednio -5,5% i -10,5%. W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największą cześć segmentu usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,3% ilości ogółem. Udział usług powszechnych w usługach pocztowych ogółem wyniósł odpowiednio 20,0% wolumenu oraz 17,6 % przychodów. 

Czytaj więcej

Czeski miliarder przejmuje brytyjską pocztę

Wzrostowi wartości rynku towarzyszył również minimalny wzrost ogólnej liczby zrealizowanych usług pocztowych, który w 2023 roku osiągnął liczbę 2,04 mld sztuk, co oznacza wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku. 

Przychód osiągany przez operatorów pocztowych w obrocie krajowym stanowi znaczącą wartość polskiego rynku pocztowego. Udział przychodów w obrocie zagranicznym w przychodach operatorów pocztowych pozostaje konsekwentnie na poziomie około 16%. 

UKE podlicza w raporcie, że operatorzy pocztowi rozpatrzyli 751 224 reklamacje usług kurierskich, co w stosunku do wolumenu zrealizowanych usług oznacza, że 1 reklamacja przypadała średnio na 1 400 zrealizowanych usług. 

Operator wyznaczony rozpatrzył 162 294 reklamacje usług powszechnych, co w stosunku do liczby zrealizowanych usług oznacza, że 1 reklamacja przypadała średnio na 2 505 zrealizowanych usług. 

Strefa wzrostów

W 2023 roku przyjęto do obrotu 1 052,3 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 11 774,8 mln zł przychodu. W stosunku do 2022 roku, liczba przesyłek wzrosła o 16,8%, natomiast przychody o 20,5%. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3% wartości rynku pocztowego oraz 51,7% całego wolumenu usług pocztowych. 

Czytaj więcej

Rośnie potok międzynarodowy przesyłek kurierskich

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3% wartości rynku pocztowego oraz 51,7% całej ilości usług pocztowych. Segment przesyłek kurierskich przez ostatnie lata sukcesywnie zwiększał liczbę przesyłek w ślad za rozwojem handlu e-commerce. Rocznie oznaczało to wzrosty na poziomie kilkudziesięciu milionów sztuk i wzrosty przychodów o setki mln złotych. 

Dziesięciu operatorów pocztowych świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich i osiągających przychody na poziomie co najmniej 100 mln zł rocznie posiadało w 2023 roku w tym segmencie rynku 99,3% udziału w ilości oraz 98,5% udziału w przychodach. W 2023 roku barierę 100 mln zł osiągniętych rocznie przychodów przekroczyło kolejnych trzech operatorów pocztowych. Liczba przesyłek kurierskich w najbliższych kilku latach może wzrosnąć nawet do ponad 1,5 mld przesyłek. 

W 2023 roku przybyło 11 350 samoobsługowych automatów paczkowych, co stanowi 42,2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Konkurencyjny rynek w segmencie przesyłek kurierskich o pozyskanie klientów wywołuje presję cenową. Uwidacznia się to w ostatnich latach utrzymującą się przewagą dynamiki wzrostu liczby przesyłek nad dynamiką wzrostu przychodów. Skutkuje to na obserwowaną od kilku lat stabilizacją średniego przychodu netto na poziomie około 11 zł za przesyłkę kurierską, pomimo wysokiej inflacji i wzrostu kosztów pracy. 

Czytaj więcej

Na oceanach znów drożeją stawki frachtów

Pod względem liczby obsłużonych przesyłek pierwsze miejsce na rynku kurierskim przypadło InPost, drugie DPD Polska, trzecie GLS. Taka sama kolejność jest, jeśli chodzi o wielkość przychodu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rejestrze operatorów pocztowych znajdowało się 275 operatorów pocztowych, z czego 117 złożyło sprawozdanie z działalności pocztowej za 2023 rok. 

Wartość polskiego rynku usług pocztowych (16,51 mld zł) w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld złotych osiągając stopę wzrostu na poziomie 13,6%. Wzrost ten kolejny rok osiągnął wartość dwucyfrową, wynika z opublikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej „Raport o stanie rynku pocztowego w 2023 roku”. 

Pozostało 88% artykułu
Produkty i Usługi
Drobnicowe ożywienie w całej Europie
Produkty i Usługi
Czy platformy marketplace zdominują europejską logistykę e-commerce?
Produkty i Usługi
Rośnie potok międzynarodowy przesyłek kurierskich
Produkty i Usługi
Logistyka od Gdańska po Konstancę
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Produkty i Usługi
Czy InPost i Allegro są na kursie kolizyjnym?
Produkty i Usługi
Mimo spowolnienia kurierzy budują nowe obiekty