W sierpniu zakończyły się testy i operatorzy oferują regularne połączenia dwa razy w tygodniu. Czas przejazdu wynosi 19 dni, a spółki w ramach serwisu gwarantują kompleksową obsługę łańcucha dostaw, od drzwi do drzwi, zapewniają pełne wsparcie logistyczne, dokumentacyjne i celne. Fesco codziennie łączy Władywostok z czterdziestoma portami w Japonii. Pociąg pokonuję trasę transsyberyjską.

Rynek przewozów kontenerowych pomiędzy Europą, a Japonią/Koreą to ok. 5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) rocznie. Kontenery umożliwiają transport niemalże wszystkich rodzajów produktów bezpiecznie, bez uszczerbku na jakości, pewnie i bez ograniczeń. Niezmiennie głównym modelem transportu na trasie pomiędzy Japonią a Europą pozostaje transport morski.

Koleje Rosyjskie RŻD podają, że jedna trzecia ruchu na trasie transsyberyjskiej to przewozy ładunków z Japonii. W 2018 roku było to 45 mln ton, a przewozy kontenerów powiększyły się w ub.r. o 11 proc. Prezes RŻD Oleg Biełozyrow zapewnia, że czas przejazdu z Japonii do Polski planuje skrócić do 11-14 dni. Poza inwestycjami w infrastrukturę kolejową, władze rosyjskie i japońskie porozumiały się co do stosowania wspólnego elektronicznego dokumentu przewozowego zarówno w transporcie morskim jak i kolejowym. Przyspiesza on obieg informacji i pracę o 4 dni. Już 4 września odprawione zostały pierwsze kontenery z takim dokumentem. RŻD planują rozbudowę terminali w Ussuryjsku na Dalekim Wschodzie oraz w Primorsku i Leningradzie Olast. Rzecznik PKP Cargo Krzysztof Losz przypomina, że do terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach przychodzi dziennie kilka-kilkanaście kontenerów z Japonii- Tych ładunków przybywa – zauważa Losz. Terminal odprawia 5 pociągów dziennie.