Stadler z opóźnieniem dostarczy pociągi Kolejom Mazowieckim

Koleje Mazowieckie dostaną nowe Flirty z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Producent wskazuje, że winne są nowe przepisy i trudności w przeprowadzeniu testów.

Publikacja: 05.12.2019 22:26

Stadler z opóźnieniem dostarczy pociągi Kolejom Mazowieckim

Foto: logistyka.rp.pl

Od połowy grudnia pierwsze nowe Flirty III miały wozić pasażerów Kolei Mazowieckich. Producent jednak dostarczy pierwsze pociągi w pierwszej połowie 2020 roku. – Rozkład jazdy pociągów będzie realizowany w oparciu o posiadany obecnie tabor. Oznacza to, że zestawienia składów na linii nr 9 od 15 grudnia br. nie zmienią się w porównaniu do obecnego rozkładu jazdy – będą obsługiwane przez ezt EN76 „Elf” oraz wagony piętrowe i lokomotywy – wyjaśnia rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. – W związku z przekroczeniem terminu dostawy pierwszych pojazdów FLIRT, zgodnie z zapisami umowy ramowej, istnieją podstawy do naliczenia kar umownych – zaznacza rzeczniczka przewoźnika.

Przedstawicielka Stadlera, producenta pociągów, Marta Jarosińska tłumaczy, że z sześciu pojazdów zamówionych w ramach pierwszego kontraktu wykonawczego gotowe są już 3 pojazdy. Czwarty jest zbudowany, aktualnie na etapie uruchomienia. Uruchomienie piątego pociągu rozpoczyna się za kilka dni, a ostatni, szósty pojazd jest w budowie. – W trakcie realizacji zamówienia zaistniały okoliczności niezależne od nas, które miały wpływ na harmonogram realizacji projektu. Są one w szczególności związane ze zmianami w przepisach prawa i normach, a także ograniczonymi możliwościami testowania pokładowych urządzeń systemu ETCS w Polsce na poziomie wymaganym kontraktem, co znacząco wpłynęło miedzy innymi na wydłużenie procedury uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI – wyjaśnia Jarosińska.

Podkreśla, że zmiany dotknęły przepisów na poziomie unijnym, m. in. związane są z wejściem w życie w czerwcu 2019 (już po podpisaniu z KM umowy ramowej i pierwszej umowy wykonawczej na 6 ezt) nowego rozporządzenia Komisji (UE) 2019/776. Skutkowało to koniecznością uwzględnienia konsekwencji nowych regulacji w projekcie realizowanym dla Kolei Mazowieckich, co potwierdziła również opinia jednostki notyfikowanej – Instytutu Kolejnictwa.

Jarosińska podkreśla, że ograniczone możliwości testowania pokładowych urządzeń systemu ETCS w Polsce są związane z brakiem pełnego wyposażenia linii kolejowych PKP PLK w przytorowe urządzenia ETCS. Z tego powodu zezwolenia wydawane są z ograniczeniami dotyczącymi warunków eksploatacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń ETCS.

Czytaj także: http://Polacy w pociągu wciąż daleko od Europy

Tymczasem rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski zapewnia, że możliwe jest przeprowadzenie badań i testów na infrastrukturze w Polsce. – W Polsce dostępny do testów jest tor doświadczalny w Żmigrodzie należący do Instytutu Kolejnictwa. W sierpniu 2016 roku został wyposażony w urządzenia systemu ERTMS/ETCS (poziomu 1). Od tej daty możliwe jest prowadzenie części sprawdzeń (dla poziomu 1) współpracy urządzeń systemu ETCS na okręgu doświadczalnym przy ograniczeniu do minimum testów prowadzonych na czynnej infrastrukturze kolejowej. W przypadku linii kolejowych, też możliwe jest prowadzenie testów. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 3 marca 2016 r. wydał pierwsze zezwolenie dla systemu ERTMS/ETCS (poziomu 2) zainstalowanego na odcinku Dolna linii kolejowej E 30 Legnica – Bielawa. Po tej dacie możliwe jest prowadzenie ruchu kolejowego na tym odcinku z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS, jak również prowadzenie badań nowych urządzeń systemu ETCS montowanych na pojazdach. Jednak w przypadku prowadzenia badań należy dokonać odpowiednich zamknięć odcinków linii. Na tym odcinku, jak i na innych odcinkach wyposażonych w urządzenia systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 możliwe jest również prowadzenie testów dla poziomu 1 – zapewnia Frankowski.

Od połowy grudnia pierwsze nowe Flirty III miały wozić pasażerów Kolei Mazowieckich. Producent jednak dostarczy pierwsze pociągi w pierwszej połowie 2020 roku. – Rozkład jazdy pociągów będzie realizowany w oparciu o posiadany obecnie tabor. Oznacza to, że zestawienia składów na linii nr 9 od 15 grudnia br. nie zmienią się w porównaniu do obecnego rozkładu jazdy – będą obsługiwane przez ezt EN76 „Elf” oraz wagony piętrowe i lokomotywy – wyjaśnia rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. – W związku z przekroczeniem terminu dostawy pierwszych pojazdów FLIRT, zgodnie z zapisami umowy ramowej, istnieją podstawy do naliczenia kar umownych – zaznacza rzeczniczka przewoźnika.

Pozostało 81% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach