Leasing na plusie

Po trzech kwartałach leasing pojazdów ciężkich rośnie. Dynamika wzrostu jednak słabnie.

Publikacja: 09.12.2019 10:02

Leasing na plusie

Foto: logistyka.rp.pl

Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale br. ankietowane firmy leasingowe oczekują słabszej dynamiki wzrostu finansowania środków transportu ciężkiego. – Z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy – uważa dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

Od stycznia do końca września dynamika finansowania środków transportu ciężkiego wyniosła +0,5 proc. (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7% r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6% r/r. Ujemną dynamikę uzyskało finansowanie naczep i przyczep (-2,3% r/r) oraz autobusów (-29,8% r/r).

Wartość nowych kontraktów, odnoszących się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego sięgnęła 15 mld zł.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego podaje, że w listopadzie rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zanotowały niemal 18-procentowy spadek i sięgnęły 2 tys. W przypadku podstawowej grupy pojazdów, ciągników siodłowych, ich rejestracje zmalały w listopadzie o blisko 28 proc. (r/r). Po jedenastu miesiącach spadek rejestracji ciągników siodłowych przekracza 7 proc. i przekroczyły one 19,3 tys. szt.

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł.

Ten profil odpowiada także strukturze firm transportu międzynarodowego. Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że ponad 83 proc. przewoźników ma do dziesięciu samochodów, co odpowiada przychodom do 6 mln zł.

Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że europejski sektor leasingowy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019r. odnotował wzrost rynku na poziomie 3,4% r/r, jednak był on wolniejszy od dynamiki osiągniętej na koniec 2018r. (7,7% r/r). W pierwszej połowie tego roku wartość nowych kontraktów leasingowych dotyczących pojazdów wzrosła o 4,3% r/r. – Polska jest siódmym rynkiem leasingu w Europie, a przed nami są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja i Hiszpania – wylicza wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i Członek Rady Dyrektorów Leaseurope Mieczysław Woźniak.

Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale br. ankietowane firmy leasingowe oczekują słabszej dynamiki wzrostu finansowania środków transportu ciężkiego. – Z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy – uważa dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

Pozostało 80% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach