Leasing na plusie

Po trzech kwartałach leasing pojazdów ciężkich rośnie. Dynamika wzrostu jednak słabnie.

Publikacja: 09.12.2019 10:02

Leasing na plusie

Foto: logistyka.rp.pl

Kwartalny pomiar badania koniunktury branży leasingowej pokazuje, że w IV kwartale br. ankietowane firmy leasingowe oczekują słabszej dynamiki wzrostu finansowania środków transportu ciężkiego. – Z uwagi na wyraźne sygnały płynące z gospodarki, dotyczące zmniejszającej się dynamiki PKB, spodziewamy się wyhamowania także rozwoju rynku leasingu. W 2020 roku oczekujemy dodatnich wyników tj. powrotu do poziomu finansowania branży leasingowej z roku 2018. Jednak przewidywany wzrost nie będzie już dwucyfrowy – uważa dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

Od stycznia do końca września dynamika finansowania środków transportu ciężkiego wyniosła +0,5 proc. (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7% r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6% r/r. Ujemną dynamikę uzyskało finansowanie naczep i przyczep (-2,3% r/r) oraz autobusów (-29,8% r/r).

Wartość nowych kontraktów, odnoszących się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego sięgnęła 15 mld zł.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego podaje, że w listopadzie rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zanotowały niemal 18-procentowy spadek i sięgnęły 2 tys. W przypadku podstawowej grupy pojazdów, ciągników siodłowych, ich rejestracje zmalały w listopadzie o blisko 28 proc. (r/r). Po jedenastu miesiącach spadek rejestracji ciągników siodłowych przekracza 7 proc. i przekroczyły one 19,3 tys. szt.

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok 71,4 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28,3% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł.

Ten profil odpowiada także strukturze firm transportu międzynarodowego. Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że ponad 83 proc. przewoźników ma do dziesięciu samochodów, co odpowiada przychodom do 6 mln zł.

Federacja Leaseurope, na podstawie danych zebranych od krajowych stowarzyszeń leasingowych podała, że europejski sektor leasingowy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019r. odnotował wzrost rynku na poziomie 3,4% r/r, jednak był on wolniejszy od dynamiki osiągniętej na koniec 2018r. (7,7% r/r). W pierwszej połowie tego roku wartość nowych kontraktów leasingowych dotyczących pojazdów wzrosła o 4,3% r/r. – Polska jest siódmym rynkiem leasingu w Europie, a przed nami są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja i Hiszpania – wylicza wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i Członek Rady Dyrektorów Leaseurope Mieczysław Woźniak.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach