PKP Cargo z nową linią kredytową

Największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce pożyczy 150 mln zł.

Publikacja: 09.12.2019 19:03

PKP Cargo z nową linią kredytową

Foto: logistyka.rp.pl

Millennium Leasing oraz PKP Cargo zawarły 3 grudnia umowę o udzielenie linii leasingowej o łącznej wartości 150 mln zł netto. Fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu: taboru kolejowego, maszyn i urządzeń zaplecza technicznego, pojazdów oraz innych przedmiotów uzgodnionych między stronami. Okres dostępności linii wynosi 12 miesięcy z opcją przedłużenia.

– Wynegocjowana z Millennium Leasing umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo źródeł finansowania. W ramach niniejszej umowy będzie finansowany m.in. zakup 6 lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych dostarczanych przez konsorcjum Newag oraz Newag Lease – tłumaczy członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec.

Dla Millenium Leasing to nie pierwszy klient z branży kolejowej. Millennium Leasing od 20 lat jest obecne w finansowaniu inwestycji w branży kolejowej. Wśród finansowanych przedmiotów posiadamy w tej chwili ponad 30 lokomotyw i ponad 700 wagonów, o łącznej wartości początkowej przekraczającej 300 mln zł – przypomina prezes Millennium Leasing Marcin Balicki.

We wrześniu PKP Cargo zawarło z nowosądecką spółką Newag umowę na dostawę 31 lokomotyw Dragon 2 (w tym 24 dwunapięciowych do jazdy po Czechach i Słowacji), wartości ponad pół mld zł. U innego dostawcy przewoźnik kupił także tysiąc platform do przewozu kontenerów.

Związek Polskiego Leasingu podliczając pierwsze trzy kwartały roku wskazuje, że podpisane nowe kontrakty na finansowanie samolotów, statków i środków transportu kolejowego o mają o 4,5 proc. większą wartość w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

PKP Cargo jest największym w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operatorem kolejowym przewozów towarowych. Po trzech kwartałach przychody spółki wyniosły 3,6 mld zł (niemal 0,2 mld zł mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), EBITDA blisko 713 mln zł, zysk netto 99 mln zł.

Po trzech kwartałach zadłużenie długoterminowe spółki wzrosło do 2,6 mld zł, (rok wcześniej niecałe 2 mld zł). Na koniec września dług netto przekroczył 1,9 mld zł. Na ten sam dzień spółka miała niewykorzystane linie kredytowe wartości blisko 0,6 mld zł.

Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w ostatnim roku ceny akcji zmalały z 45 zł do nieco ponad 20 zł, co wiąże się z malejącymi przewozami. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że tegoroczny udział PKP Cargo w rynku (liczony wg pracy przewozowej) wyniósł po dziesięciu miesiącach 44,2 proc., gdy rok wcześniej było to 48,3 proc.

PKP Cargo ma 2,3 tys. lokomotyw i 64 tys. wagonów łącznej wartości niemal 6,3 mld zł.

Millennium Leasing oraz PKP Cargo zawarły 3 grudnia umowę o udzielenie linii leasingowej o łącznej wartości 150 mln zł netto. Fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu: taboru kolejowego, maszyn i urządzeń zaplecza technicznego, pojazdów oraz innych przedmiotów uzgodnionych między stronami. Okres dostępności linii wynosi 12 miesięcy z opcją przedłużenia.

– Wynegocjowana z Millennium Leasing umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo źródeł finansowania. W ramach niniejszej umowy będzie finansowany m.in. zakup 6 lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych dostarczanych przez konsorcjum Newag oraz Newag Lease – tłumaczy członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach