Nowy tabor dla kolejowych przewozów kontenerów

Spółka PCC Intermodal wypożyczyła w Alpha Trains Group 4 lokomotywy typu Traxx.

Publikacja: 19.12.2019 18:16

Nowy tabor dla kolejowych przewozów kontenerów

Foto: logistyka.rp.pl

PCCI rozwija własną działalność przewozową i poszerza sieć regularnych połączeń. Już w pierwszym kwartale 2020 roku firma uruchomi bezpośrednie połączenia intermodalne pomiędzy Polską i Belgią.

PCC Intermodal prowadzi samodzielne przewozy kolejowe mając krajową licencję przewozową od dwóch lat. Spółka wykonuje prace manewrowe na swoich terminalach oraz organizuje własnym taborem regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Do realizacji tych przewozów spółka wykorzystuje własne zmodernizowane lokomotywy EU-07 oraz wynajmowane lokomotywy Bombardier Traxx BR 186 oraz Siemens ES64F4. Alpha Trains jest jednym z głównych partnerów i dostawców lokomotyw na potrzeby przewozowe Spółki. Z używanych przez PCCI trzynastu lokomotyw, cztery wynajmowane są właśnie od Alpha Trains.

Oprócz lokomotyw PCCI posiada także flotę platform kolejowych oraz własne zaplecze techniczne do ich obsługi. W eksploatacji jest ponad 650 podkontenerowych platform kolejowych (60′, 80′ i 90′), a ostatnio spółka zawarła umowy na zakup kolejnych 150 platform kolejowych, które zasilą flotę PCCI w latach 2020/21.

Czytaj więcej w: http://Chińskie kontenery Loconi

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku spółka przewiozła ponad 140 tys. kontenerów. Jako przewoźnik, spółka PCC Intermodal zdobyła po trzech kwartałach blisko 10 proc rynku, o 2 punkty proc. więcej niż w 2018 roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

PCC Intermodal działa na rynku przewozów intermodalnych od piętnastu lat, a własny dział przewozów kolejowych uruchomiła w roku 2017. Spółka oferuje dostawy na bazie door-door w oparciu o regularną sieć krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych.
UTK informuje, że rosną przewozy kolejowe kontenerów; po trzech kwartałach stanowią one 12 proc. pracy przewozowej kolei w Polsce, o niecałe 2 punkty proc. więcej niż w 2018 roku.

Spółki zajmujące się przewozami intermodalnymi w ostatnich dwóch latach zamówiły sporo nowego taboru. Inwestycje są pokłosiem miliardowej dopłaty ze środków UE do przewozów intermodalnych.

PCCI rozwija własną działalność przewozową i poszerza sieć regularnych połączeń. Już w pierwszym kwartale 2020 roku firma uruchomi bezpośrednie połączenia intermodalne pomiędzy Polską i Belgią.

PCC Intermodal prowadzi samodzielne przewozy kolejowe mając krajową licencję przewozową od dwóch lat. Spółka wykonuje prace manewrowe na swoich terminalach oraz organizuje własnym taborem regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy