Nowy tabor dla kolejowych przewozów kontenerów

Spółka PCC Intermodal wypożyczyła w Alpha Trains Group 4 lokomotywy typu Traxx.

Publikacja: 19.12.2019 18:16

Nowy tabor dla kolejowych przewozów kontenerów

Foto: logistyka.rp.pl

PCCI rozwija własną działalność przewozową i poszerza sieć regularnych połączeń. Już w pierwszym kwartale 2020 roku firma uruchomi bezpośrednie połączenia intermodalne pomiędzy Polską i Belgią.

PCC Intermodal prowadzi samodzielne przewozy kolejowe mając krajową licencję przewozową od dwóch lat. Spółka wykonuje prace manewrowe na swoich terminalach oraz organizuje własnym taborem regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Do realizacji tych przewozów spółka wykorzystuje własne zmodernizowane lokomotywy EU-07 oraz wynajmowane lokomotywy Bombardier Traxx BR 186 oraz Siemens ES64F4. Alpha Trains jest jednym z głównych partnerów i dostawców lokomotyw na potrzeby przewozowe Spółki. Z używanych przez PCCI trzynastu lokomotyw, cztery wynajmowane są właśnie od Alpha Trains.

Oprócz lokomotyw PCCI posiada także flotę platform kolejowych oraz własne zaplecze techniczne do ich obsługi. W eksploatacji jest ponad 650 podkontenerowych platform kolejowych (60′, 80′ i 90′), a ostatnio spółka zawarła umowy na zakup kolejnych 150 platform kolejowych, które zasilą flotę PCCI w latach 2020/21.

Czytaj więcej w: http://Chińskie kontenery Loconi

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku spółka przewiozła ponad 140 tys. kontenerów. Jako przewoźnik, spółka PCC Intermodal zdobyła po trzech kwartałach blisko 10 proc rynku, o 2 punkty proc. więcej niż w 2018 roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

PCC Intermodal działa na rynku przewozów intermodalnych od piętnastu lat, a własny dział przewozów kolejowych uruchomiła w roku 2017. Spółka oferuje dostawy na bazie door-door w oparciu o regularną sieć krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych.
UTK informuje, że rosną przewozy kolejowe kontenerów; po trzech kwartałach stanowią one 12 proc. pracy przewozowej kolei w Polsce, o niecałe 2 punkty proc. więcej niż w 2018 roku.

Spółki zajmujące się przewozami intermodalnymi w ostatnich dwóch latach zamówiły sporo nowego taboru. Inwestycje są pokłosiem miliardowej dopłaty ze środków UE do przewozów intermodalnych.

PCCI rozwija własną działalność przewozową i poszerza sieć regularnych połączeń. Już w pierwszym kwartale 2020 roku firma uruchomi bezpośrednie połączenia intermodalne pomiędzy Polską i Belgią.

PCC Intermodal prowadzi samodzielne przewozy kolejowe mając krajową licencję przewozową od dwóch lat. Spółka wykonuje prace manewrowe na swoich terminalach oraz organizuje własnym taborem regularne przewozy kolejowe pomiędzy swoimi terminalami w Kutnie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?